Mgr. Martina Zirhutová

Kontakty:

e-mail: zirhutova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 466

 

Odborné zaměření:

onomastika

  

Vzdělání:

1998‒2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Dosažená praxe:

 • 2018‒dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
 • 2005–2009 oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – odborný pracovník
 • 2000–2001 oddělení vývoje jazyka, úsek onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – pomocná vědecká síla

 

Zahraniční stáže:

 • zimní semestr 2010/2011 Universitetet i Oslo, Norsko (norské vládní stipendium)
 • zimní a letní semestr 2009/2010 Universitetet i Oslo, Norsko (Erasmus)


Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Matúšová, J. – Giger, M. – Giger, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách V  (Bra-Buc). Praha: Academia, 2009.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Praha: Academia, 2008.
 • Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P.: Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Praha: Academia, 2007.
 • Matúšová, J. – Malenínská, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Štěpán, P. – Mackovičová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách II (B-Bau). Praha: Academia 2006.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Zirhutová, M.: „Mezi chalupama ulička to ouzká“ aneb Apelativum soutka v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 56, 2020, s. 388–402.
 • Zirhutová, M.: Gatenavn i Praha. Nytt om namn, 51, 2010, s. 21–27.
 • Hamplová, M.: Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů. Acta onomastica, 48, 2007, s. 193–202.

 

Recenze:

 • Hamplová, M.: Eero Kiviniemi: Suomalaisten etunimet. Acta onomastica, 48, 2007, s. 207–208.
 • Hamplová, M.: Ewa Rzetelska-Feleszko: W świecie nazw własnych. Acta onomastica, 48, 2007, s. 208–212.

 

Elektronické publikace:

hesla pro elektronickou verzi Slovníku pomístních jmen v Čechách

 

Projekty, granty:

 • 2006–2008 Slovník pomístních jmen v Čechách V. (reg. č. 405/06/1238), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu
 • 2003–2005 Slovník pomístních jmen v Čechách IV. (reg. č.: 405/03/0106), Grantová agentura ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc. – členka týmu (v r. 2005)

  

Přednášky:

 • Pomístní jména na Sedlčansku, Kruh přátel českého jazyka, 9. 4. 2008

 

Popularizační činnost:

 • Zirhutová, M. Židé – osobní jména a příjmení. Učení bez učebnic [on-line].