Mgr. Klára Trsková

Kontakty

  • e-mail: k.trskova@ujc.cas.cz
  • tel.: +420 225 391 413


Odborné zaměření

  • excerpce neologismů

  

Vzdělání

  • od 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: románské literatury, školitelka: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D., disertační práce: Zvnitřněný rasismus v portugalské koloniální společnosti a jeho odraz v lusofonní literatuře)
  • 2015–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium (obor: lusobrazilská studia, diplomová práce: Návrat portugalské spisovatelky Dulce Maria Cardoso (komentovaný překlad))
  • 2015–2019: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, bakalářské studium (obor: Centrum audiovizuálních studií, bakalářská práce: Statičnost v tvorbě portugalského režiséra Manoela de Oliveiry)
  • 2012–2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: filmová studia, bakalářská práce: Metoda vizuální antropologie v dokumentárních filmech Eduarda Coutinha)
  • 2011–2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: portugalistika, bakalářská práce: Historie a mýtus v románu Náměsíčná země mosambického spisovatele Mii Couta)

 

Dosažená praxe

  • od května 2020 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

Popularizace