Mgr. Karolína Táborská

Kontakty

 • e-mail: k.taborska@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 412


Odborné zaměření

 • lexikologie a lexikografie, neologie, kognitivní lingvistika

  

Vzdělání

 • 2018‒dosud: doktorské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Didaktika českého jazyka
  • školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
  • disertační práce: ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol
 • 2015‒2018: navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Učitelství pro střední školy (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • diplomová práce: Nové francouzské přejímky v češtině
 • 2012‒2015: bakalářské studium, Pedagogická fakulta UK
  • obor: Specializace v pedagogice (český jazyk ‒ francouzský jazyk)
  • bakalářská práce: Nové galicismy v češtině

  

Zahraniční stáže

 • ZS 2016‒2017: studium na Filozofické fakultě Univerzity v Nantes (program Erasmus+)

  

Dosažená praxe

 • červenec 2020‒dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

  

Výuka

 • ZS 2020‒2021: Řečové dovednosti učitele, KČJ PedF UK
 • ZS 2019‒2020: Úvod do studia českého jazyka, KČJ PedF UK