Mgr. Aksana Schillova


Kontakty
e-mail: a.schillova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 431

 

Odborné zaměření
Víceslovné předložky, slovnědruhové transpozice, slovnědruhová homonymie, lexikální sémantika, funkčně-komunikativní gramatika, konstrukční gramatika, korpusová lingvistika

 

Vzdělání

 2012 – 2015, 2020 – dodnes
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
► doktorské studium
► obor: Slovanské filologie
► disertační práce: Předložková spojení s prostorovou sémantikou v ruštině, běloruštině a češtině

 

2008 – 2010
Filologická fakulta Grodněnské státní univerzity Janky Kupaly, Grodno, Bělorusko
► magisterské studium
► obor: Jazykověda
► diplomová práce: Obrazovanie i struktura predložnych sočetanij v russkom i belorusskom jazykach

 

2003 – 2008
Filologická fakulta Grodněnské státní univerzity Janky Kupaly, Grodno, Bělorusko
► pětileté vysokoškolské studium
► obor: Ruský jazyk a literatura
► závěrečná práce: Predložnye sočetanija v russkom i belorusskom jazykach

 

Dosažená praxe

 2021 - dosud odborná pracovnice oddělení gramatiky