Mgr. Barbora Procházková

Kontakty:

 • e-mail: bprochazkova at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 409 
 • ResearchGate

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání:

1998–2007: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium (Mgr.)

 • obory: překladatelství-tlumočnictví – francouzština, překladatelství-tlumočnictví – ruština
 • diplomová práce: Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v l. 1955–1970 a translatologická analýza románu J. Oleši Závist v překladu A. Novákové

 

Dosažená praxe:

 • od 2008–dosud: odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.
  • od 2019 členka hlavní redakce Akademického slovníku současné češtiny

 

Publikace:

  

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, b- (2017, 2019; členka autorského kolektivu); hesla s náslovím c-, č- (2020; členka hlavní redakce).
 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Základní technika práce s korpusovým materiálem (1.4, s L. Machálkovou); Exemplifikace (16, s M. Liškovou); Zpracování názvů chemických prvků v ASSČ (19.2.3); Pekařské a cukrářské výrobky (19.7). In: P. Kochová – Z. Opavská, ed. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 17–19, 154–160, 183–184, 200–202. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 208-217. ISBN 978-954-322-636-8.
 • SVĚTLÁ, Jindra a PROCHÁZKOVÁ, Barbora. K základnímu zpracování substantiv v lexikální databázi Pralex. In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 29–38. ISBN 978-80-263-0097-7.

  

Článek v časopise:

 

Recenze:

 

Článek ve sborníku:

 

Projekty, granty:

členka řešitelského týmu:

 • 2013–2016: účast na grantovém projektu NAKI Ministerstva kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2012–2013: účast na mezinárodním projektu česko-bulharské spolupráce Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty
 • od 2012: členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2008–2011: účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

Členství ve vědeckých společnostech a jiných institucích:

 • Kruh moderních filologů
 • Společnost bratří Čapků
 • Jazykovědné sdružení ČR
  • Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizace:

 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Glamping aneb (o) kempování trochu jinak. Neomat: Novinky z excerpce. Praha: Ústav pro jazyk český, 2020.
 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Hygge. Neomat: Novinky z excerpce. Praha: Ústav pro jazyk český, 2020.
 • od 2018 spoluautorka rubriky Slovo v magazínu Pátek Lidových novin
  • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Zmrzlíci. Pátek Lidových novin, 7. 5. 2020, s. 5.
  • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Hromnice. Pátek Lidových novin, 31. 1. 2020, s. 5.
  • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Rachejtle. Pátek Lidových novin, 21. 12. 2018, s. 5. 
 • 12. 11. 2015: workshop Vytvoř si své slovníkové heslo. Týden vědy a techniky, Praha
 • spolupráce na televizním pořadu O češtině

  

Jiné:

 • Správa webové aplikace LEXIKO – webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících
 • 2007: Cermat – koordinátorka francouzského jazyka, externí spolupráce – členka expertního týmu pro kalibraci maturitní zkoušky z ruského jazyka, jazykové korektury testových úloh k maturitní zkoušce z ruského jazyka

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš, BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, ČERMÁKOVÁ, Alena, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JANDA, Lukáš, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Lucie, MICHALEC, Vít, MŽOURKOVÁ, Hana, NEPRAŠOVÁ, Renáta, NOVÁ, Jana, NOVÝ, Josef, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora, SVĚTLÁ, Jindra, ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora, VESELÝ, Vojtěch, VIRIUS, Miroslav a VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.
 • BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a SVĚTLÁ, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.