Mgr. Petra Přadková

Kontakty:

e‑mail: pradkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 288

 

Odborné zaměření:

dialektologie, lexikografie

 

Vzdělání:

1989–1996 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 • magisterské studium
 • obory: ruský jazyk a literatura – bulharský jazyk a literatura

 

Dosažená praxe:

 • 2004–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení
 • 2007–2011 též oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. .i.

 

Publikační činnost:

Monografie a kolektivní publikace:

 • Není peroutka jako peroutka.  In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 104–106. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Měděnec, šíny a žerdka. In: KLOFEROVÁ, S. a M. ŠIPKOVÁ, eds. Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 101–103. ISBN 978‑80‑7422‑657‑1.
 • Slovník nářečí českého jazyka, A–Č, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, A–H, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz 
 • Český jazykový atlas 1–5. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. 2012–2016. (členka autorského kolektivu) ISBN 978‑80‑88211‑06‑8. Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz 
 • Český jazykový atlas – Dodatky. Praha: Academia 2011. (členka autorského kolektivu) ISBN 978‑80‑200‑1967‑7.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Pojmenování peroutky v českých nářečích. In: BALLEKOVÁ, K., Ľ. KRÁLIK a G. MÚCSKOVÁ, eds. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015. ISBN 978‑80‑224‑1494‑4.
 • Základy čern‑běl‑/bíl‑ v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica. 2010, roč. LI, č. 1, s. 140–150. ISSN 1211‑4413.

 

Recenze a zprávy:

 • Záslužný vydavatelský počin: první knižní vydání cenné, avšak téměř zapomenuté práce o vývoji východoslovenských nářečí. Opera Slavica. 2018, roč. XXVIII, č. 4, s. 75–77. ISSN 1211‑7676.
 • Šekli, M., ed. Med Slovani / Among the Slavs. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 83 s. ISBN 978‑961‑237925‑4. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 2, s. 88–89. ISSN 1803‑7410.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko‑grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy. Sofija: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2015. 204 s. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 120–121. ISSN 1803‑7410.
 • Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku. Opera Slavica. 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 71–73. ISSN 1211‑7676.
 • Mapa bulharských nářečí. Opera Slavica. 2014, roč. XXIV, č. 4, s. 63–65. ISSN 1211‑7676.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija leksiko‑slovoobrazovatělnaja. Bolgarskije matěrialy. Moskva, Sankt‑Petěrburg 2013. 240 s. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 110–111. ISSN 1803‑7410.
 • Керемидчиева, С., А. Кочева а Л. Василева. Еркеч – паметта на езика. София: Мултипринт, 2012. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1–2, s. 250–251. ISSN 1803‑7410.
 • Отечественные лексикографы. XVIII–XX вв. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 347. ISSN 1803‑7410.
 • Вопросы культуры речи. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 316–317. ISSN 1803‑7410.
 • Publikace o slovanských názvech povolání. Naše řeč. 2007, roč. 90, č. 4, s. 211–212. ISSN 0027‑8203.
 • Vidoeski, B., Topolińska, Z.: Od istorijata na slovanskiot vokalizam. Skopje 2006. SPFFBU. 2007, A 55, s. 363–364. ISSN 1803‑7410.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko‑grammatičeskaja, vypusk 4b. Refleksy *ъ, *ь. Vtoričnyje glasnyje. Skopje 2003. SPFFBU. 2006, A 54, s. 241–242. ISSN 1803‑7410.

 

Granty:

 • účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/08/07035 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
 • účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)

 

Popularizační činnost: 

 • Babky a babičky pro mlsné jazýčky. Vesmír. 2019, roč. 98, č. 5, s. 316. ISSN 0042‑4544.

 

Konference:

 • Pojmenování peroutky v českých nářečích (Příspěvek na konferenci Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá‑Papiernička 22.–23. 4. 2013).

 

Podíl na dlouhodobých úkolech ÚJČ:

 • Slovanský jazykový atlas (členka české národní komise OLA; příprava svazku *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt) 
 • Slovník pomístních jmen Moravy a Slezska (členka pracovní skupiny pro digitální zpracování pomístních jmen) 
 • Slovník nářečí českého jazyka (členka autorského kolektivu, podíl na doplňkovém výzkumu) 
 • budování Archivu lidového jazyka 
 • Archiv zvukových záznamů nářečních promluv (pořizování nářečních nahrávek při nářečních výzkumech)


Mezinárodní spolupráce: 

 • Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; OLA; http://slavatlas.org/index.html), od r. 2005 členka České národní komise, od r. 2011 členka Mezinárodní komise OLA (účast na zasedáních Mezinárodní komise a mezinárodní pracovní skupiny OLA – Krakov 2005, Struga 2006, Budyšín 2007, Sarajevo 2008, Moskva – Zvenigorod 2011, Šlapanice 2012, Portorož 2013, Lužnica 2015, Bělehrad 2016, Častá‑Papiernička 2017).