Mgr. Anna Michalcová

Kontakty
a.michalcova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 459

Academia.edu: https://cuni.academia.edu/AnnaMichalcov%C3%A1
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Michalcova

 

Odborné zaměření
staročeská a středněčeská textologie

 

Vzdělání
2018–2021 navazující magisterské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma diplomové práce Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou
2019–2020 Master Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (semestrální pobyt v rámci projektu Erasmus)
2015–2018 bakalářské studium, obor Český jazyk a literatura, FF UK, téma bakalářské práce Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století

 

Dosažená praxe
od 2021 odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Publikace
Články:
Michalcová, Anna: Mystické pojetí Písně písní v zrcadle rubrik staročeských biblí, Clavibus Unitis 9, č. 2, 2020, s. 7–16. ISSN 1803-7747. Dostupné z: https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_michalcova.pdf.

 

Projekty a granty
2020–2022: První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice), GA ČR č. 20-06229S, členka řešitelského týmu.
2019–2020: Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou, Studentské vědecké stipendium, FF UK.

 

Konferenční výstupy
2020: Konference „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis. Konfrontace. Překlad“, Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Kolokvium „Bible západoslovanská: jazyk a styl“, referát Mystické pojetí Písně písní v staročeské bibli.
2020: Den mladé vědy, poster Jazykový rozbor českých překladů Písně písní před Biblí kralickou.

 

Popularizace
2019: Studentský workshop Žďárek, referát Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století.