Bc. Filip Kubeček

Kontakty:

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: 532 290 287
 
Odborné zaměření:
dialektologie
 
Vzdělání:

2019–dosud Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • navazující magisterské studium
 • obor: počítačová lingvistika

2016–2019 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • bakalářské studium
 • obor: český jazyk se specializací počítačová lingvistika
 • závěrečná práce: Přehled užití vyjmenovaných slov z hlediska tvarů

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud  pracovník v dialektologickém oddělení

 

Projekty, granty:

 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)

 

Členství v akademických orgánech:

 • 2019–dosud Společná programová rada studijních programů Počítačová lingvistika Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Popularizační činnost:
Přednášky:

 • Osud českých nářečí (12. 11. 2019, v rámci Týdne vědy a techniky 2019, Gymnázium, Olomouc - Hejčín)
 • Seznámení s dialektologií (26. 11. 2019, v rámci literárního semináře, Gymnázium, Olomouc - Hejčín)

Testy:

 • on-line pravopisná cvičení (projekt Věda na doma, dostupné zde)