Mgr. Tereza Kopecká

Kontakty:

e-mail: kopecka at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 294
 
Odborné zaměření:
dialektologie, nářeční lexikografie, běžná mluva
 
Vzdělání:

2019–dosud Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • doktorské studium
 • obor: český jazyk

2016–2018 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • magisterské studium
 • obor: překladatelství ruského jazyka

2013–2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2013–2016 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • bakalářské studium
 • obor: ruský jazyk a literatura

2010–2013 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • bakalářské studium
 • obor: český jazyk a literatura

 

Dosažená praxe:

 • 2019–dosud  odborná pracovnice v dialektologickém oddělení

 

Zahraniční stáže:

 • 2015 Nižegorodská státní univerzita N. I. Lobačevského, Nižnij Novgorod, Ruská federace (1 měsíc)

 

Publikační činnost: 

Recenze a zprávy:

 • Kopecká, T. Martina Ireinová, Petra Přadková, eds.: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko‑grammatičeskaja, vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Linguistica Brunensia, roč. 68, 2020, č. 2, s. 108–109.
 • Kopecká, T. Lexikální atlas ruských nářečí. Opera Slavica XXIX, 2019, č. 4, s. 78–82.
 • Kopecká, T. Stanislava Špačková: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: vlastní jména v překladu. Acta onomastica LX, 2019, č. 2, s. 286–289.

 

Konference:

 • Kolokabilita slova krev v nářečích českého jazyka se zaměřením na výpovědi týkající se krvácení (23. 4. 2021, online příspěvek na XVI. mezinárodní konferenci mladých slavistů Junge Slavistik im Dialog, Kiel)
 • Genitiv, dativ a lokál singuláru femininních adjektiv tvrdého typu v běžné mluvě nejstarší generace Poličska (11. 12. 2020, online příspěvek na 21. mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc)
 • Dativ singuláru životných maskulin v běžné mluvě nejstarší generace Poličska (18. 11. 2020, online příspěvek na Doktorandském dopoledni studentů českého jazyka a počítačové lingvistiky, Brno)

 

Projekty, granty:

 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (Ministerstvo kultury (NAKI II), DG20P02OVV029; hlavní řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.)

 

Popularizační činnost:

Přednášky:

 • Lexikografické metody na příkladu Slovníku nářečí českého jazyka (11. 11. 2020, Týden vědy a techniky 2020 – online přednáška)
 • Jak se mluví (nejen) na Poličsku (25. 8. 2020, DPS Polička)
 • Jazykový zeměpis a vybrané slovanské jazykové atlasy (13. 11. 2019, Týden vědy a techniky 2019 – dialektologické odd. ÚJČ, Brno)

Kvízy:

 • Hmyz v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)
 • Ptačí říše v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)
 • Živočišná říše v nářečích českého jazyka (projekt Věda na doma, spoluautorka Marta Šimečková, dostupné zde)