Mgr. Pavlína Vavříková, Ph.D.

Kontakty:
e-mail: vavrikova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 429

 

Odborné zaměření:
gramatika současné češtiny

 

Vzdělání:
2014–2019 Univerzita Palackého v Olomouci
  doktorské studium
  obor: Český jazyk
  disertační práce: Morfonologie češtiny a slovenštiny

 

2012–2014 Univerzita Palackého v Olomouci
  magisterské studium
  obor: Česká filologie
  magisterská práce: Vývojové tendence v morfonologii češtiny

 

2009–2012 Ostravská univerzita v Ostravě
  bakalářské studium
  obor: Bohemistika v praxi
  bakalářská práce: Štramberské nářečí na počátku 21. století

 

Dosažená praxe:
  2017–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
   2017–dosud odborná pracovnice v oddělení gramatiky

 

Publikační činnost:
Monografie a kolektivní publikace:
  JÍLEK, Viktor, Božena BEDNAŘÍKOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1 CD-ROM (256 stran). Monografie. ISBN 978- 80-244-5125-1. Autorství kapitoly Morfonologická rovina (s. 44–68).

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících:
  KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína. Olomoucká lingvistická konference. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Korpus – gramatika – axiologie, č. 18 (2018), s. 82–84. ISSN 1804-137X.
  KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína, VÁCLAVKOVÁ, Kateřina. Liberecká lingvistická konference. Naše řeč, 2017, roč. 100, č. 2, s. 107–108. ISSN 0027-8203.
  ULIČNÝ, Oldřich, KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína, KURDÍKOVÁ, Magda, VÁCLAVKOVÁ, Kateřina. Ke zkoumání struktury a funkcí českého pravopisu. Bohemica Olomucensia, 2016, roč. 8, č. 2, s. 108–120. ISSN 1803-876X.
  KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína. Morfonologické alternace v současném českém jazyce. Usta ad Albim Bohemica, 2014, ročník XIV., číslo 1, s. 44–48. ISSN: 1802-825X.

 

Projekty, granty:

   2017–dosud Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (NAKI, ÚJČ AV ČR, hl. řešitel PhDr. Martin Prošek, Ph.D.)
  2015–2016 IGA Jazyková a literární komunikace v 21. století (katedra bohemistiky, Univerzita Palackého v Olomouci, hl. řešitel PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.)
 

Výuka:
  2018–dosud odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

   Letní semestr 2019  Stylistika, Současný český jazyk a jeho vývojové tendence, Jazykový seminář k bakalářské zkoušce

   Zimní semestr 2018 Základy bohemistiky a korpusové lingvistiky, Verbální komunikace