Mgr. Klára Dvořáková

 

silueta.jpg

 

roz. Prchlíková

 

Kontakty

e-mail: klara.dvorakova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 433


Odborné zaměření

pragmalingvistika, konverzační analýza, jazykové poradenství

 

Vzdělání
2015–dosud

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • doktorské studium v oboru český jazyk
 • disertační práce: Jak spolu komunikují pracovníci jazykové poradny a její tazatelé (školitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D.)

2012–2015
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium v oboru český jazyk – specializační studium
 • diplomová práce: Komplimenty v soukromé neformální komunikaci (školitelka Eva Filippová, Ph.D.)

2009–2012
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • bakalářské studium v oboru český jazyk a literatura
 • bakalářská práce: Neverbální komunikace mužů a žen (školitelka PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.)

2001–2009

 • Gymnázium Soběslav

 

Dosažená praxe
2012–dosud

 • odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury
 • Ústav pro jazyk český AV ČR

2011–2012

 • anotátorka korpusu SKRIPT2012
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

2010

 • kolátorka Česko-německého slovníku Fr. Št. Kotta
 • Ústav pro jazyk český AV ČR

 

Publikační činnost

Monografie a kolektivní publikace
DVOŘÁKOVÁ, K. „Bylo by lepší to celé přestylizovat...“ Příspěvek ke stylistické problematice v jazykové poradně. In: JÍLKOVÁ L., MRÁZKOVÁ, K., ÖZÖRENCIK, H. (eds.) Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 430–442.

DVOŘÁKOVÁ, K. Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Praha: Academia, 2017.

 

Časopisecké a sborníkové publikace
DVOŘÁKOVÁ, K. Zpráva o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu. Naše řeč, 2020, roč. 103, č. 4, s. 381–384.

DVOŘÁKOVÁ, K., MARTINKOVIČOVÁ, B.: Oslovování: Co zajímá tazatele jazykové poradny. Linguistica Brunensia, 2019, roč. 67, č. 1, s. 49–57.

DVOŘÁKOVÁ, K. Komplimenty v češtině. In: ODALOŠ, P. (ed.) Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 115–124.

KOMRSKOVÁ, Z., VYSKOČILOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, K. Školství v českých vesnicích v rumunském Banátu. In: STLUKA, M., ŠKRABAL, M. (eds.) Lifka a czban. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 72–81.

DVOŘÁKOVÁ, K. Jak se píše wifi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 220–223.

PRCHLÍKOVÁ, K. Vliv genderu na hodnocení anekdot. In: Lingvistika Praha 2014. [online]. Dostupné z: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/207

 

Recenze
DVOŘÁKOVÁ, K. O setkávání gramatiky s pragmalingvistikou. Naše řeč, 2020, roč. 103, č. 5, s. 450–455.

DVOŘÁKOVÁ, K. O společenské konverzaci adolescentů. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 1, s. 44–47.

 

Granty
2020–2022

 • LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
 • projekt MŠMT ČR
 • (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, spoluřešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D.)

2019–2022

 • Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk
 • grant TA ČR
 • (řešitelka: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., spoluřešitelka: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.)

2017–2019

 • Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi
 • grantový projekt Ministerstva kultury ČR
 • (řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.)

2015–2016

 • Rozšíření a anotace korpusu banátské češtiny BANÁT
 • vnitřní grant FF UK
 • (řešitelka: Mgr. Karolína Vyskočilová)

2013–2015

 • LINDAT-CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice
 • projekt MŠMT ČR
 • (řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., spoluřešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

 

Popularizační práce

Popularizační publikace

 • 2021 příspěvky do rubriky Úvahy o jazyce Týdeníku Rozhlas.
 • 2020–dosud příspěvky do rubriky Zajímavé dotazy, dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/.
 • 2020 příspěvky do projektu AV ČR Věda na doma.
 • PRAVDOVÁ, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia a Lidové noviny, 2016. Autorství 6 textů: Co jsou to moldánky?, s. 71. Kdo je xantipa?, s. 123. Kdy se píše mě a kdy mně?, s. 48–49. Kurz češtiny i o češtině, s. 108–109. Nenechte se zmást (M), s. 74. Nenechte se zmást (Q, W, X, Y), s. 126.
 • 2013–2016 22 jazykových koutků publikovaných v Literárních novinách a na literarky.cz.

 

Popularizační přednášky

 • 2021, online přednáška o jazykové poradně proslovená na několika školách v rámci akce AV ČR Pozvěte si vědce do výuky: Kdo se moc ptá, moc se dozví.
 • 7. 11. 2019, Krajská knihovna v Pardubicích: O komplimentech v češtině.
 • 22. 10. 2018, Open Gate School v Babicích: O komplimentech v češtině.
 • 7. 11. 2016, Gymnázium Soběslav: Osmdesát let s jazykovou poradnou.

 

Mediální vystoupení (pouze dostupná z webu)

 

Další činnost

 • 2021 spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • 2015–2016 a od 2020 zodpovídání telefonických dotazů a tvorba písemných vyjádření v rámci působení v jazykové poradně ÚJČ AV ČR
 • 2016 členka organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (Praha 10.–11. ledna 2017)
 • 2016 spolupráce na pořadu Tůdle nůdle internetové televize netchannel.cz