Mgr. Jan Dušek

Kontakty
e-mail: jdusek@ujc.cas.cz
telefon: 225 391 455

 

Odborné zaměření
vývoj češtiny, didaktika, lexikologie, starší česká literatura

 

Vzdělání

2016–dosud: doktorské studium, Český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2011–2015: navazující magisterské studium, Český jazyk – specializační studium – Latinská medievistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Filologické marginálie v Janově evangeliu Blahoslavových překladů Nového zákona)
2011–2014: navazující magisterské studium, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Postava svatého Prokopa v historiografických a hagiografických textech 16. a 17. století)
2008–2011: bakalářské studium: Český jazyk a literatura – Latina, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Svatý Prokop v literárních pramenech)

 

Dosažená praxe v ÚJČ
2015–dosud: odborný pracovník v oddělení vývoje jazyka

 

Publikační činnost
on-line databáze:
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

články:

Dušek, Jan. Obraz porodní báby ve střední češtině. In: Vaňková, Irena; Šťastná, Lucie (eds.). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Praha: 2018, s. 145–154.

Dušek, Jan. Vokabulář webový a škola. In: JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE, 2017, 6, 2, s. 27–35.

 

Projekty, granty

2016–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS) LM2015081 (člen týmu)

 

Výuka

2018– dosud: Malostranské gymnázium – výuka latiny

2016–dosud: examinátor u zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt SERR A1 – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, studijní středisko Albertov

2015–dosud: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání– tvorba zadání písemné práce ČJL

2014–dosud: výuka češtiny jako cizího jazyka – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, studijní středisko Albertov

 

Popularizace

9. 11. 2018: přednáška Kde hledat na internetu starou češtinu, Gymnázium Jana Keplera

7. 11. 2018: přednáška Kde hledat na internetu starou češtinu, Arcibiskupské gymnázium
1. 9. 2018: přednáška Stopy sv. Prokopa v raném novověku, Archeoden – Sázava

 

Členství v odborných organizacích

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Asociace učitelů klasických jazyků