PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.Kontakty

dufek at ujc.cas.cz

+420 225 391 445

 orcid.org/0000-0003-0647-9027

  Academia.edu

ResearchGate  ResearchGate

 

 

Odborné zaměření

kritická analýza diskurzu, korpusová lingvistika, sociolingvistika, laická lingvistika, studium jazykových ideologií

 

Vzdělání

2010–2018 Český jazyk, FF UK – doktorské studium (Ph.D.)

2010 Mediální studia, IKSŽ FSV UK – rigorózní zkouška (PhDr.)

2008–2010 Mediální studia, IKSŽ FSV UK – navazující magisterské studium (Mgr.)

2007–2011 Český jazyk a literatura, FF UK – bakalářské studium

2005–2008 Žurnalistika, IKSŽ FSV UK – bakalářské studium (Bc.)

1997–2005 Lepařovo gymnázium v Jičíně

 

Dosažená praxe
2011– Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • člen oddělení jazykové kultury (2011–)
 • správce webu (2011–2016 a 2022–)
 • výkonný redaktor časopisu Naše řeč (2011–2021)
 • zástupce ředitele pro provozní a organizační záležitosti (2017–2019)
 • vědecký tajemník (2012–2016)

2018–2020 Národní muzeum

 • pracovník oddělení novodobých českých dějin (člen řešitelského týmu projektu Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období)

2007–2008 Týden.cz – externí redaktor
2007 Aspena, překlady a tlumočení – kontrolor textů
2005–2009 Jičínský deník (do 2006 Noviny Jičínska) – externí redaktor

 

Stáže

 • Institut für Sprachwissenschaft Universität Wien (u Univ.-Prof. Dr. Jürgena Spitzmüllera), 1.–31. 10. 2015

 

Publikace

Knihy

recenze: SVOBODOVÁ, Jindřiška (2022): Ondřej Dufek a kol.: Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 3 a 4, s. 113–117.

recenze: ADAM, Robert (2023): Reflexe interakcí jazykové poradny s tazateli. Naše řeč, roč. 106, č, 2, s. 124–128.

 

 • TÁBORSKÝ, Ondřej – ČESÁLKOVÁ, Lucie (eds.) (2022): Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989. Národní muzeum – Akropolis.
  [autor kapitoly Stručně, poutavě a žádné superlativy! Jazyk a styl socialistické reklamy, s. 170–203; spoluautor kapitol Myslet spotřební imaginaci socialisticky. Aktéři a diskurz československé reklamy, s. 30–45, s Lucií Česálkovou a Ondřejem Táborským, a Řekněte o tom svým zákazníkům – rychle, dnes – inzerátem, s. 292–327, s Ondřejem Táborským]

recenze: BLÁHOVÁ, Jindřiška (2023): Sny nevedeme. Jak vypadala socialistická reklama, co se snažila prodat a co tu z ní zbylo. Respekt, č. 11/2023. Online 11. 3. 2023.

recenze: JAROŠ, Jan (2023): I za socialismu existovala v Československu reklama. Kultura21.cz, 12. 3. 2023.

recenze: FLEYBERKOVÁ, Klára (2023): Pod skořápkou socialistické reklamy. Host 05/23, s. 100.

recenze: ROLLOVÁ, Veronika (2023): Víc než retro. Dějiny a současnost 6/2023, s. 45.

recenze: PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ, Andrea (2023): Víc než pan Vajíčko. Mapování teritorií československé socialistické reklamy. Artalk.cz, 25. 7. 2023.

ocenění: 3. místo v kategorii odborná literatura soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2022

 

Studie


Recenze

 

Zprávy a ostatní drobné žánry

 

Překlady

 • HUANG, Yan (2019): Pragmatika. Praha: Karolinum. [překlad HUANG, Y. (2014): Pragmatics. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.]

recenze: SVOBODOVÁ, Jindřiška (2019): Nové pohledy na lingvistickou pragmatiku. Bohemica olomucensia, č. 2, s. 234–236.

recenze: BAČUVČÍKOVÁ, Petra (2020): Yan Huang: Pragmatika. Časopis pro moderní filologii, roč. 102, č. 1, s. 125–129.

 

Edice

 • UHLÍŘOVÁ, Ludmila (2020): O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla. Praha: Akropolis. [spolueditor Martin Beneš]

recenze: STOJČEV, Stilijan (2020): L. Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. Săpostavitelno ezikoznanie, ХLV, № 3, s. 118–120.

recenze: NEBESKÁ, Iva – NIŠEVA, Božana (2021): Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka. Naše řeč, roč. 104, č. 2, s. 117–122.

 

Grantové projekty

 • 2023–2024 2014-1-CZ01-KA104-000378 Tell me how to say it right! (TELMER) (Erasmus+), člen řešitelského týmu, zastupující koordinátor české části projektu
 • 2018–2020 18-24439S Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období (GAČR), člen řešitelského týmu
 • 2016–2019 DG16P02B009 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (MK ČR, program NAKI II), člen řešitelského týmu
 • 2014–2015 LM2010013 LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury v České republice (MŠMT), člen řešitelského týmu
 • 2013 Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén (vnitřní grant FF UK), hlavní řešitel
 • 2011–2013 P406/11/2017 Psaní velkých písmen v češtině (GAČR), člen řešitelského týmu
 • 2009–2011 The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project, koordinátor sběru dat české části výzkumu synestézie

 

 

Výuka
Ústav translatologie FF UK

 • 2018– Čeština pro překladatele I (přednáška pro bakalářské studenty)

katedra mediálních studií, IKSŽ FSV UK

 • 2013– Analýza veřejného diskurzu (přednáška pro magisterské studenty)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

 • 2017 a 2019 Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu (seminář pro bakalářské i magisterské studenty; s M. Hořejším)
 • 2013–2018 Mediální komunikace (seminář pro bakalářské studenty)
 • 2013–2014 Práce s empirickými daty (seminář pro bakalářské studenty; s J. Chromým)
 • 2012–2013 Stylistika a analýza textu (seminář pro bakalářské studenty)
 • 2011 Metody lingvistické práce (seminář pro magisterské studenty; s J. Chromým)
 • 2011 Analýza textu (seminář pro bakalářské studenty)

 

vedení prací

 • VESELSKÁ, Tereza (2015): Ideologie v diskurzu protektorátního denního tisku. Diplomová práce. Praha: IKSŽ FSV UK.

 

oponování prací

 • HOŘEJŠÍ, Michal (2012): Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny. Diplomová práce. Praha: FF UK.

 

Popularizace / mediální vystoupení

 

Konference, přednášky

 • Jak číst hvězdičku a jiné příběhy: O vztahu lidí, společnosti a jazyka. Gymnázium Paměti národa, 18. 10. 2023.
 • Tell me, how to say it right! A project for developing a training program for language consultants. Workshop Language Consultations: Traditions and Current Trends, 26. 9. 2023 [spolu s Tiinou Leemets]
  Jak číst hvězdičku a jiné příběhy: O vztahu lidí, společnosti a jazyka. Přednášková noc v Prostějově, 8. 9. 2023.
 • Kdyby auto fungovalo jako jazyk, tak s ním neodjedete. Čeština nesamozřejmým pohledem laiků (a lingvistů). Národní kabinet Český jazyk a literatura, Praha, 4. 4. 2023.
 • Korpusová (kritická) analýza diskurzu. Jazykovědné sdružení, České Budějovice, 9. 12. 2022.
 • Představy o jazyce v české veřejné debatě. Přednáška pro Department of Russian and Slavic Philology, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, 4. 12. 2019.
 • On Czech language. How do Czechs (and Romanians) perceive Czech Language? Přednáška pro České centrum Bukurešť, 3. 12. 2019.
 • Jak překládat odborný lingvistický text: Některé problémy. Jazykovědné sdružení, 20. 11. 2019, Ostrava. [s Martinem Benešem]
 • Promoting consumption: The language and discourse of advertising in socialist Czechoslovakia. PLM2019: 49th Poznan Linguistic Meeting, Poznań, 17. 9. 2019.
 • Language ideologies in Czech language counselling interactions. CL 2019: International Corpus Linguistics Conference, Cardiff, 24. 7. 2019. [poster]
 • Několik drobných poznámek na okraj otázky skromnostních strategií v pojmenovávání lingvistických textů. 39. studentský workshop Žďárek, Kostelec nad Černými lesy, 11. května 2019.
 • Language ideologies in Czech language counselling interactions. Linguistics Prague 2019, Praha, 25. 4. 2019.
 • Jak mluvíme o češtině. Seznamovací kurz pro studenty bohemistiky ÚČJTK FF UK, Mělník, 18. 9. 2018.
 • "Every nation should protect its language": Czech language bills and ideologies. SUM (Structure, Use, and Meaning: Language Policies and Practices in Institutional Settings – 5th International Conference on Linguistics), Brašov, 14. 9. 2018.
 • Language ideologies in Czech language consulting interactions. ICS.2 (Second International Conference on Sociolinguistics), Budapešť, 7. 9. 2018.
 • "Every nation should protect its language": Language laws and ideologies in the Czech Parliament. CADAAD 2018 (7th Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines), Aalborg, 6. 7. 2018.
 • Jazykové ideologie o češtině optikou korpusového přístupu k analýze diskurzu. 38. studentský workshop Žďárek, Mělník, 12. 5. 2018.
 • Jazykové ideologie o češtině optikou korpusového přístupu k analýze diskurzu. Přednáška v rámci Oborového teoreticko-metodologického semináře, ÚČJTK FF UK, povinně volitelný doktorandský seminář, Praha, 2. 5. 2018.
 • Zdroje a způsoby argumentace o jazykových zákonech v českém parlamentu. Király Péter 100, Budapešť, 22.–23. 11. 2017.
 • Jak se mluví o jazyce v parlamentu. 37. studentský workshop Žďárek, Mělník, 13. 5. 2017.
 • “The law shall prevent our national language from devastation”: Language ideologies in the Czech Parliament. Linguistics Prague 2017, Praha, 28. 4. 2017.
 • “The law shall prevent our national language from devastation”: Language ideologies in the Czech Parliament. Poznan Linguistic Meeting 2016, Poznań, 16. 9. 2016.
 • “Why don’t white people have thin lips?”: Stereotypes in Google autocomplete revisited. Poznan Linguistic Meeting 2016, Poznań, 16. 9. 2016. [poster]
 • O ČEZu, UNESCU a Ikee aneb Psaní iniciálových zkratek: jejich integrita vs. tendence ke skloňování. XVI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 11. 5. 2016.
 • Nástroje korpusové lingvistiky jako odpověď na kritiku kritické analýzy diskurzu, přednáška v rámci Oborového teoreticko-metodologického semináře, ÚČJTK FF UK, povinně volitelný doktorandský seminář, 10. 12. 2015.
 • Why do(n’t) white people have thin lips? Google, autocomplete and stereotypes reproduction. Letní škola lingvistiky, Dačice, 17. 8. 2015. [poster]
 • Proč běloši (ne)mají tenké rty? Google, našeptávač a reprodukce stereotypů, Lingvistické odpoledne, Olomouc, 12?. 5. 2015. [poster]
 • Proč běloši (ne)mají tenké rty? Google, našeptávač a reprodukce stereotypů, XVI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 12. 5. 2015.
 • Proč běloši (ne)mají tenké rty? Google, našeptávač a reprodukce stereotypů, 35. studentský workshop Žďárek, Poděbrady, 18. 4. 2015.
 • Jazykové ideologie v mediálním diskurzu: korpusový přístup, Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015
 • Kritická analýza diskurzu korpusově: výhody, limity a možnosti aplikace. 29. 10. 2014, Olomouc, přednáška pro studenty obecné lingvistiky
 • Thank you, we are leaving: A case of factual victory and discourse failure. CADAAD (Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines), Budapešť, 2. 9. 2014.
 • Jazykové ideologie v mediálním diskurzu: korpusový přístup. XV. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 13. 5. 2014.
 • 12. 3. 2014, Kruh přátel českého jazyka, Děkujeme, odcházíme: případ faktického vítězství a diskurzivní prohry
 • Děkujeme, odcházíme: kritická analýza mediálního diskurzu, Fenomén moci a sociální nerovnosti, Bratislava, 13. 11. 2013.
 • Způsoby zkoumání jazyka jako nástroje ideologie: metody kritické analýzy diskurzu. Workshop. Lingvistika Praha 2013, 4.–6. 4. 2013.
 • Děkujeme, odcházíme: kritická analýza diskurzu. 32. studentský workshop Žďárek, Monínec, 10.–12. 5. 2013.
 • Proces pronikání hovorových prostředků do Událostí ČT. XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7. 5. 2013. [spolu s M. Benešem]
 • Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén, přednáška v rámci Oborového teoreticko-metodologického semináře, ÚČJTK FF UK, povinně volitelný doktorandský seminář, 25. 4. 2013
 • Důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén. XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.–9. 5. 2012.
 • Diskurzivní prozodie: na rozhraní CL a CDA. 30. studentský workshop Žďárek, Litoměřice, 20.–22. 4. 2012.
 • Oblíbenost/důvěryhodnost politiků jako sociolingvistický fenomén. 28. studentský workshop Žďárek, Litoměřice, 13.–15. 5. 2011. [spolu s J. Chromým]
 • Teorie (ne)zdvořilosti na pozadí televizních politických debat. XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 9.–11. 5. 2011.
 • Vybrané aspekty zdvořilosti v mediálním dialogu. 26. studentský workshop Žďárek, Hořovice, 27.–29. 11. 2009.

  

Různé

 • 2023 účast na zasedáních validační komise jednotných přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • 2010–2016 člen Akademického senátu FF UK (2012–2016 člen etické komise, 2014–2016 člen komise pro vnější vztahy)
 • 2012–2016 spoluorganizátor studentského workshopu Žďárek
 • 2011– spoluorganizátor Letní školy lingvistiky
 • 2016–2017 člen organizačního týmu konference 100 let Naší řeči (9.–-11. 1. 2017)