PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.

Datum narození: 9. 2. 1950 silueta.jpg

Vzdělání:
Filozofická fakulta UK Praha (1968–1973), obor angličtina - ruština
Filozofická fakulta UK Praha (1975) – PhDr. – Metafora a metonymie v Gogolově díle
Ústav pro jazyk český ČSAV (1986) – CSc. – Čas v textu
Filozofická fakulta UK Praha (2002) – DrSc. Reklama v češtině, čeština v reklamě

Dosažená praxe:
Nakladatelství Svoboda - redaktorka (1973–1978)
Kabinet cizích jazyků ČSAV - odborná pracovnice (1978–1984)
Ústav pro jazyk český AV ČR - vědecká pracovnice (1984–dosud)


Práce v orgánech AV a VŠ
ÚJČ AV ČR - vedení oddělení kontrastivní lingvistiky (1990–1993)
ÚJČ AV ČR - vedení oddělení stylistiky a lingvistiky textu (1994–dosud)
ÚJČ AV ČR - zástupkyně ředitele (2000–dosud)
ÚJČ AV ČR - vedení výzkumného centra (spolu s FHS UK) - Centrum pro výzkum osobnosti v etnickém a sociálním kontextu v ÚJČ (LN00A023) (1999–2004)
ÚJČ AV ČR - vedení doktorského projektu (spolu s FF UK) - Jazyk a diskurz (2004–dosud) Lingvistika a literární věda Grantové agentury ČR - členka podoborové komise (1996–2002)
přednášky v kurzech Jak psát a přednášet ve vědě a Prezentace vědeckých výsledků pořádaných GA ČR (2002–dosud)
členka oborové komise doktorského studijního programu Filologie – Český jazyk
členka oborové komise doktorského studijního programu Filologie – Slovanské jazyky
členka oborové komise doktorského studijního programu Filologie – Obecná lingvistika
členka vědecké rady FF UK (do r. 2010)
členka vědecké rady PF UK (od r. 2009)

Členství ve vědeckých společnostech
Jazykovědné sdružení – předsedkyně od r. 2000, do r. 2000 místopředsedkyně
Pražský lingvistický kroužek
International Association of Dialogue Analysis (IADA) – členka výboru od r. 2005
Stálý mezinárodní komitét lingvistů (CIPL)– zástupce za ČR (1998–2003)


Práce v redakčních radách
Linguistica Pragensia
Časopis pro moderní filologii
Rossica

Vydané publikace:
S. Čmejrková, F. Daneš (eds): O Čapkových Hovorech s TGM. Praha: Academia 1994.
S. Čmejrková, F. Daneš, E. Havlová (eds): Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1994.
S. Čmejrková, F. Štícha (eds): The Syntax of Sentence and Text. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 1994.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Kraus, I. Svobodová: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia 1997.
S. Čmejrková, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Světlá (eds): Dialoganalyse VI., vol 1,2. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1998, 2 díly - 1 031 s.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999, 255s.
Kapitoly:
Čmejrková, S.: Od jazyka vědy ke komunikaci ve vědě
Čmejrková, S.: Mezikulturní komunikace
Čmejrková, S.: Vědecké vyjadřování v české stylistice
Čmejrková, S.: Vědecké vyjadřování v pohledu anglosaském
Čmejrková, S.: Žánrová diferenciace vědeckého diskursu
Čmejrková, S.: Autor, čtenář a další subjekty v textu
Čmejrková, S.: Kanonické části vědeckého textu (s. 1- 103).
S. Čmejrková, Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: Leda 2000, 266s.
S. Čmejrková, Svobodová, Z. (eds): In memoriam Miloše Dokulila. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002.
S. Čmejrková, Nekvapil, J. (eds): International Journal of the Sociology of Language. Czech Republic. No. 162, 2003.
S. Čmejrková, Hoffmannová (eds.): Jazyk, média, politika. Praha: Academia 2003.
S. Čmejrková, Nekvapil, J. (eds): International Journal of the Sociology of Language. Czech Republic. No. 162, 2003.
H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, A. Jaklová, P. Pácl: Persuasion through words and images. Ostrava: Ostravská univerzita 2007.
H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, A. Jaklová, P. Pácl: Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita 2007, ISBN 978-80-7368-265-1

Kapitoly v monografiích:
F. Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia 1997.
Kapitoly:
Čmejrková, S.: Jazyk literatury, s. 113-132
Čmejrková, S.: Jazyk reklamy, s. 133-145
Čmejrková, S.: Jazyk pro druhé pohlaví, s. 146-158.
Kolektiv autorů ÚJČ AV ČR, O češtině. Praha: Česká televize 2007, ISBN 978-80-85005-83-7
Kapitoly:
Čmejrková, S., Jazyk a ženy aneb feministická lingvistika, s. 18-23.
Čmejrková, S., Zdvořilost v rozhovoru, s. 134-139.
Čmejrková, S., Mluva mužů a žen, s. 164-169.
Čmejrková, S., Kalambúry aneb hrajeme si s jazykem, s. 180-185.

J. Králík a kol.: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Problémové tvary zájmen já, ty, on, s. 77-79.
Čmejrková, S.: Zájmeno jenž, s. 80-81.
Čmejrková, S.: Přivlastňovací zájmeno svůj, s. 82-86.
Čmejrková, S.: Tip a typ, s. 143-145.
Čmejrková, S.: Spřežky, s. 146-147.
Čmejrková, S.: Oslovení v úředních dopisech, s. 240-242.
Čmejrková, S.: Původ slova Vánoce, s. 277-278.
Čmejrková, S.: Výslovnost cizích jmen a přechylování, s. 294-297.
Čmejrková, S.: Pointa a puzzle – ještě k přejímání slov, s. 300-302.
Čmejrková, S.: Zápor v češtině, s. 323-324.

Články v zahraničních periodikách a sbornících:
1992
Čmejrková, S.: Linguistic comparison and linguistic characterology. In: Mair Ch., M. Markus (eds): New Departures in Contrastive Linguistics. Innsbruck 1992, 3-8.
Čmejrková, S.: The impact of a triadic structure on a dyadic communication. In: Dialoganalyse (= Proceedings of the International Conference on Dialogue Analysis, Prague 1992).
Čmejrková, S., Holšánová, J.: Rec. Contrastive Pragmatics. Amsterdam: Philadelphia 1989. In: Journal of Pragmatics 17, 1992, 3, 274-280.
1993
Čmejrková, S.: The stony face of a sphinx and an invitation. In: Löffler H. (ed): Dialogue Analysis. Dialoganalyse IV. (= Proceedings of IVth International Congress on Dialogue Analysis, Basel 1992). Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1993, 41-46.
1994
Čmejrková, S.: Nonnative (academic) writing. In: Čmejrková S., F. Daneš, E. Havlová (eds): Writing vs Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1994, 303-310.
Čmejrková, S.: Academic writing in Czech and English. In: Academic writing - Research and Applications. University of Helsinki 1994, 1-20.
Daneš, F., Čmejrková, S.: Ekologija jazyka malogo naroda. In: Něščimenko, G. (ed.): Jazyk. Kultura. Etnos. Moskva: Nauka 1994, 27-39.
Čmejrková, S.: Prof. František Daneš - on the occasion of his 75th birthday: his life-long work and bibliography. In: Čmejrková S., F. Štícha (eds): The syntax of sentence and text. A Festschrift for František Daneš. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 1994, 11-25.
Čmejrková, S.: The voices of intention and interpretation. On "The Czech Dreambook" by Ludvík Vaculík. In: Čmejrková S., F. Štícha (eds): The syntax of sentence and text. A Festschrift for František Daneš. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 1994, 205-218.
Čmejrková, S.: The use of a dialect: Stylization or an alternative? (Ludvík Vaculík's The Axe and Milan Kunderas The Joke). XVII Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea
1994.
Čmejrková, S.: A narrative strategy: Experiential iconicism in "Czech Dream-book" by Ludvík Vaculík. In: Hiltunen, R., S. Tanskanen, -B. Warvik (eds): Organization in Discourse. (= Proceedings from Turku Conference, August 10-14, 1994) Turku: University of Turku 1995, 213-222.
1995
Čmejrková, S.: Styl sjednotitel a styl rozptyl. In: Stylistyka 4, 1995, 226-230.
1996
Čmejrková, S.: Academic writing in Czech and English. In: Ventola, E., Mauranen, A. (eds): Academic writing. Intercultural and Textual Issues. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 1996, 137-152.
Čmejrková, S.: The language of imaginary projections. In: Hajičová, E., Leška, O., Sgall, P., Skoumalová, Z. (eds): Travaux du Cercle Linguistique de Prague. Prague Linguistic Circle Papers. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 1996, 307-318.
Čmejrková, S.: Dvadcať let Romana Jakobsona v Čechoslovakii. In: Rossica 1, 1996, 2, Praha: Euroslavica, 1-9.
Daneš, F., Čmejrková, S.: Territoriale und kooperative Prinzipien in der Wissenschaftssprache. In: Höhne, S., Nekula, M. (Hgg.): Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicium 1996, 163-187.
1997
Čmejrková, S.: Dialogue - consensus - differentiation. In: Pietri, E. (ed.): Dialogue Analysis. Dialoganalyse V (= Proceedings of Vth International Congress on Dialogue Analysis, Paris 1994). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997, 237-244.
Čmejrková, S., Daneš, F.: Academic writing and cultural identity: The case of Czech academic writing. In: Duszak, A. (ed.): Culture and Styles of Academic Discourse. Berlin - New York: Mouton de Gruyter 1997, 41-62.
Čmejrková, S.: Rec. M. Björklund: Narrative strategies in Čechov´s The Steppe. Cohesion, grounding and point of view. Abo: Abo Akademi Press 1993. In: Rossica 1997, 2, 1, 130-133.
Čmejrková, S.: Ol´držich Leška. In: Rossica 1997, 2, 1, 142-144.
1998
Čmejrková, S.: Who is you? Second person singular as a means of representation in Russian and Czech literary texts. In: Rafael Guzman Tirado (ed.): Las Actas de las II Jornadas Andaluzas de Eslavística. Granada: Universidad de Granada 1998, 50-60.
Čmejrková, S.: Is this my position? Teenagers response to mass media discourse. In: Čmejrková, S., J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Světlá (eds.): Dialogue Analysis. Dialoganalyse VI. (= Proceedings of VIth International Congress on Dialogue Analysis, Prague 1996) Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1998, vol. 2, 281-289.
1999
Čmejrková, S.: Czech on the network: Written or spoken interaction? In: Naumann, B. (ed.): Dialogue Analysis and the Mass Media. Beiträge zur Dialogforschung, Band 20 (=Proceedings of the International Conference, Erlangen 1998). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1999, 113-126.
Čmejrková, S.: Rhetoric, argumentation and advertisement. In: E. Rigotti (ed.): Rhetoric and Argumentation. Beiträge zur Dialogforschung, Band 19 (=Proceedings of the International Conference, Lugano 1997). Tübingen: Max Niemeyer 1999, 113-123.
2000
Čmejrková, S.: Mediální dialog: model a skutečnost. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda 2000, 124-140.
Čmejrková, S.: Reklama a intertextualita aneb “Vlasy dělaj´ člověka”. In: Gajda, S. (ed.): Stylistyka IX (Česká stylistika), Opole: Uniwersytet Opolski 2000, 117-136.
Čmejrková, S.: Humor v reklamě. In: Gajdowa, K. (ed.): Swiat humoru, Opole: Uniwersytet Opolski 2000, 305-312.
2001
Čmejrková, S.: Čeština očima a ušima zahraničních bohemistů. In: Czech Language News, 17, 2001, 6-8.
2003
Čmejrková, S.: Media dialogue as a genre of public oral discourse. In: Bondi, M., S. Stati (eds): Dialogue Analysis. Beiträge zur Dialogforschung (=Proceedings of the International Conference, Bologna 2000). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2003, 107-116.
Čmejrková, S., Nekvapil, J.: Introduction. In: J. Nekvapil, S. Čmejrková (eds): International Journal of the Sociology of Language, 162, 2003, 1-7.
Čmejrková, S.: The categories of our own and foreign in the language and culture of Czech repatriates from the Ukraine. In: J. Nekvapil, S. Čmejrková (eds): International Journal of the Sociology of Language, 162, 2003, 103-123.
Čmejrková, S.: Research on media dialogues in the Czech Language Institute of the Academy of Sciences in Prague in 1999-2002. In: Studies in Communication Sciences, Vol. 3, No. 1, Universita della Svizzera italiana 2003, 2-8.
Čmejrková, S.: Communicating gender in Czech: Repertoir of nouns and their distribution and reference in text. In: Bussmann, H., M. Hellinger (eds): Gender across Languages. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 2003, 27-57.
Čmejrková, S., Prevignano, C.L.: On conversation analysis: An interview with E. Schegloff. In: Prevignano, C., Thibault, P. J. (eds): Discussing conversation analysis. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins 2003, 11-56.
Čmejrková, S.: Advertising discourse. A challenge to stylistic and linguistic methods of analysis. In: Ismail, E. E. (ed.): Literary Criticism at the Threshold of the Century. (Papers presented to the 2nd International Conference on Literary Criticism, Cairo, Ain Shams University 2000), Cairo: The Egyptian Society for Literary Criticism 2003, 531-574.
Čmejrková, S.: Kulturnaja specifičnost i žanrovoe razvitie češskoj i russkoj reklamy. In: Reuther, T. (ed.): Wiener slawistischer Almanach, 52, 2003, 37-54. München: Sagner.
Čmejrková, S.: The case of gender in Czech. In: Gender: Language, Culture, Communication. Proceedings of the Third International Conference, 27-28 November 2003, MGLU 2004, 122. http://www.linguanet.ru/stdcnt/gender/conf.html
2004
Čmejrková, S.: Cross-cultural communication in academic writing. In: Think up Europe. Academia Romana, 2004, pp. 93-99.
Čmejrková, S.: Emotions in language and communication. In: Weigand, E. (ed.): Emotion in Dialogic Interaction: Advances in the Complex. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2004, 37-57.
2005
Čmejrková, S., Argumentation and its acceptance in political debates. In: Studies in Communication Sciences, Università della Svizzera italiana (=Proceedings of the IADA Conference, Lugano 2002), 2005, 265-277. ISSN 1424-4896
Čmejrková, S.: Řeč žen: balancování na hraně. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach, Bratislava: FF UK, 185-194. ISBN 80-223-2023-4
Čmejrková, S., rec. Edda Weigand, Sprache als Dialog. Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2003. In: Pragmatics and Cognition, vol. 13, 2, 421- 429. ISSN 0929-0907
2006
Čmejrková, S.: Les femmes politiques tcheques dans les débats télévisés. In: Questions de communication, 2006, 9, 29-46. ISSN 1633-5961
Čmejrková, S.: English as a global language and the case of gender in Czech. In: Ezz Edin Ismail (ed), Literary Criticism and Cultural Criticism. Papers presented to the 3rd International Conference on Literary Criticism (Cairo, Ain Shams University 2003). Cairo: Ain Shams University 2006, 271-286.
Čmejrková, S., Czech: Friendly to women? In: E.-M.Thüne, S. Leonardi, C. Bazzanella (eds), Gender, Language and New Literacy. A Multilingual Analysis. London-New York: Continuum 2006, s. 24-40. ISBN 0-8264-8852-8
Čmejrková, S., Oni naši ili čužie? In: G. Neščimenko (ed.), Globalizacija - etnizacija: Etnokulturnyje i etnojazykovyje procesy, sv. 2. Etnizacija. Moskva: Nauka 2006, s. 3-29.
Čmejrková, S., Cultural Specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity. In: Linguistica Pragensia XLI, 2006, 2, 77-92. ISSN 0862-8432
2007
Čmejrková, S., Variation in academic discourse: the authorial presence. In: U. Doleschal, H. Gruber (Hrsg./eds), Academic Writing in Languages other than English. Wissenschaftliches Schreiben abseits des Englischen „Mainstreams“. Frankfurt am Main, Innsbruck: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften 2007, s. 21-57. ISBN 3-631-53438-8
Čmejrková, S., Intercultural issues in Academic Writing: Forms of authorial self-reference in Russian and Czech scientific texts. In: U. Doleschal, E. Hoffmann, T. Reuther (eds), Sprache und Diskurs in Wirtschaft und Gesellschaft: Slawistische Perspektiven. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 66. München –Wien: O. Wagner 2007, s. 53-72.
Čmejrková, S., Intercultural dialogue and academic discourse. In: M. Grein, E. Weigand (eds), Dialogue and Culture. Amsterdam- Philadelphia: Benjamins 2007, s. 73-94.
Čmejrková, S., Predstavitev avtorja v Češkou in slovaških znanstvenih besedilih. Jezik in slovstvo 2007, letnik LII, 3-4, s. 95-105.
Čmejrková, S., The representation of the autor in Czech and Slovak scientific texts. Jezik in slovstvo, vol. II, 3-4, s. 95-105. ( the online supplement in English)
2008
Čmejrková, S.: Le notions de plut, šut et durak dans la traduction de Bakhtine en tchèque. In: E. Velmezova, A. Schwarz (eds), Fripon, bouffon, sot: pour une relecture de M. Bakhtine. Lausanne: Centre de Traduction Littéraire Université de Lausanne 2008, s. 59-74. ISBN: 2-88357-054-X
Čmejrková, S.: Lingvista a jeho diskurzní komunita. In: Sibyla Mislovičová (ed.), Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počest Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava: Veda 2008, s. 55-65.

Články v domácích sbornících a periodikách :
1972-1988
Čmejrková, S.: Nad češskim perevodom Dvenadcati A. A. Bloka. In: Slavica Slovaca 7, 1972, 4, 301-311.
Čmejrková, S.: Konotační aspekty lexikálního významu. In: Slovo a slovesnost 12, 1980, 1, 60-62.
Čmejrková, S.: K překladu filozofického textu. In: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 4-5, 1980, 309-311.
Čmejrková, S.: K funkcím slovesného času. In: Československá rusistika XXVI, 1981, 3, 201-207.
Čmejrková, S.: Verbal tenses and the temporal structure of a text. In: Kořenský J., D. Viehweger (eds): Aspects of Text Organization (= Linguistica XI, ÚJČ ČSAV) Praha 1985, 75-89.
Čmejrková, S.: Glagol´noje vremja v povestvovatel´nom tekste. In: Československá rusistika XXVII, 1986, 2, 67-74.
Čmejrková, S.: Chudožestvennyj tekst s točki zrenija kategorii vremeni. In: Československá rusistika XXX, 1986, 2, 53-59.
Čmejrková, S.: O jednom typu zobrazovací perspektivy v českém a ruském textu. In: Československá rusistika XXXI, 1986, 2, 53-59.
Čmejrková, S.: Kategorie času v jazykovém odrazu. In: Nekvapil J., O. Šoltys (eds): Teoretické otázky jazykovědy (= Linguistica XVI, ÚJČ ČSAV) Praha 1986, 192-219.
Čmejrková, S.: K šedesátinám Oldřicha Lešky. In: Československá rusistika XXXII, 1987, 3, 142-144.

1989
Čmejrková, S.: O teorii funkční gramatiky. In: Československá rusistika XXXIV, 1989, 5, 275-282.
Čmejrková, S.: K významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Heleny Běličové, DrSc. In: Československá rusistika XXXIV, 1989, 3, 163-168.
Čmejrková, S.: Mezinárodní konference redaktorů rusistických časopisů. In: Československá rusistika XXXIV, 1989, 5.
Čmejrková, S.: Common work and common talk. In: Kořenský J., W. Hartung (eds): Gesprochene und geschriebene Kommunikation (= Linguistica XVIII, ÚJČ ČSAV). Praha 1989, 81-89.

1990
Čmejrková, S.: Textová výstavba Fuksovy Vévodkyně a kuchařky. In: Literární revue 1990, 4, 52-56.
Čmejrková, S.: Životní jubileum doc. PhDr. Přemysla Adamce, DrSc. In: Bulletin ÚRJL, Praha: FF UK 1990, 177-196.

1991
Daneš, F., Čmejrková, S.: Semantics in discourse: a dynamic view. In: Palek B., P. Janota (eds): Proceedings of the International Conference LP 90, Praha: Charles University Press 1991, 172-180.
Čmejrková, S.: Konfrontace, typologie, lingvistická charakteristika. In: Slovo a slovesnost 52, 1991, 3, 216-221.
Čmejrková, S., Holšánová, J.: Pokus o kontrastování v oblasti pragmatiky. In: Časopis pro moderní filologii 73, 1991, 2, 103-112.

1992
Čmejrková, S.: Jazykové vědomí a jazyková kultura. Zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem. In: Slovo a slovesnost 53, 1992, 1, 56-64.
Čmejrková, S.: Všichni jsme filozofy. In: Naše řeč 75, 1992, 1, 51-52.
Čmejrková, S.: Jak na češtinu? In: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Praha: ÚJOP UK 1992, 16-25.
Čmejrková, S.: Jazyk, výchova, osobnost. In: Časopis pro moderní filologii 74, 1992, 2, 77-88.
Čmejrková, S., Daneš, F.: O slovese oslovovat. In: Naše řeč 75, 1992, 4, 194-197.
Čmejrková, S.: K pětašedesátým narozeninám PhDr. Oldřicha Lešky, CSc. In: Jazykovědné aktuality 29, 1992, 1-2, 67-71.
Čmejrková, S.: ConCon: Konference o nových směrech v kontrastivní lingvistice. In: Časopis pro moderní filologii 74, 1992, 52-53.
Čmejrková, S.: Rec. W. Nöth: Handbook of Semiotics. Bloomington 1990. In: Slovo a slovesnost 53, 1992, 3, 230-234.

1993
Čmejrková, S.: Duch jazyka. In: Intuice ve vědě a filozofii. Praha: Filozofický ústav AV ČR 1993, 147-155.
Čmejrková, S.: Čeština v mezikulturní komunikaci. In: Česká slavistika. České přednášky pro XI. Mezinárodní sjezd slavistů Bratislava 1993. Praha: Euroslavica 1993, 305-310.
Čmejrková, S.: Slovo psané a mluvené. In: Slovo a slovesnost 54, 1993, 1, 51-57.
Daneš, F., Čmejrková, S.: Jazyk malého národa. In: Slovo a slovesnost 54, 1993, 1, 19-30.
Čmejrková, S.: Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak beze mne. In: Naše řeč 76, 1993, 184-190.
Čmejrková, S.: Čeština na export. In: Literární noviny 1993, 35.
Čmejrková, S.: O výzkumu dialogu. In: Časopis pro moderní filologii 75, 1993, 1, 43-46.
Čmejrková, S.: Reklamní mýty. In: Čeština doma a ve světě 1, Praha: FF UK 1993, 2, 110-111.

1994
Čmejrková, S.: Metaforické portréty jazyka. In: Čeština doma a ve světě 2, Praha: FF UK 1994, 2, 114-116.
Čmejrková, S.: Masarykův vis-a-vis: skutečnost a text. In: Čmejrková, S., F. Daneš (eds): O Čapkových Hovorech s TGM. Praha: Academia 1994, 26-33.
Čmejrková, S.: Jazyk vědy - paměť vědy. In: Slovo a slovesnost 55, 1994, 1, 58-60.
Čmejrková, S.: Jazyk a komunikace. In: Člověk a doprava. Sborník Vysoké školy dopravní. Praha 1994, 145-153.
Čmejrková, S.: Rozhovor s prof. Danešem. In: Jazykovědné aktuality 31, 1994, 1-2, 49-55.
Čmejrková, S.: Čeština vánoční. In: Literární noviny 1994 (22.12).
Čmejrková, S.: Rec. J. Kořenský: Komunikace a čeština. Praha: Jinočany 1992. In: Slovo a slovesnost 55, 1994, 146-149.
Čmejrková, S.: Rec. O. Müllerová, J. Hoffmannová, E. Schneiderová: Mluvená čeština v autentických textech. Praha: Jinočany 1992. In: Slovo a slovesnost 55, 1994, 220-224.
Čmejrková, S.: K nedožitým sedmdesátinám profesora Vladimíra Barneta (1924 - 1983). Slovo a slovesnost 55, 1994, 239-240.

1995
Čmejrková, S.: Žena v jazyce. In: Slovo a slovesnost 56, 1995, 2, 43-55.
Čmejrková, S.: Jazykové a jiné schválnosti Ludvíka Vaculíka. In: Přednášky z XXXVII běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FFUK 1995, 169-180.
Čmejrková, S.: Normy vědeckého dorozumívání. In: Žemlička, M. (ed.): Termina 94. Liberec - Praha 1995, 55-65.
Čmejrková, S.: Psaní a lingvistika psaní. In: Jančáková, J., Komárek, M., Uličný, O. (eds): Spisovná čeština a jazyková kultura Praha: FFUK 1995, 288-292.
Čmejrková, S.: Jazyk a styl pro dětskou literaturu. Rec. O. Uličný, J. Horák, Prostor pro jazyk a styl, Hradec Králové: Gaudeamus 1994. In: Naše řeč 78, 1995, 5, 260-263.
Čmejrková, S.: Prostor pro jazyk a styl Rec. O. Uličný, J. Horák, Prostor pro jazyk a styl, Hradec Králové: Gaudeamus 1994. In: Čeština doma a ve světě 3, 1995, 2, 137-138.
Čmejrková, S.: Rozhovor s prof. Jiřím Krausem. In: Čeština doma a ve světě 3, 1995, 4, 262-265.
Čmejrková, S., Boháčková, P.: Rec. Sovar´ tjuremno-lagerno-blatnogo žargona. Rečevoj i grafičeskij portret sovetskoj tjur´my. Odincovo: Izd. Kraja Moskvy 1992. In: Slovo a slovesnost 56, 1995, 1, 75-77.

1996
Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice. In: Šrámek, R. (ed.): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova universita 1996, 191-194.
Čmejrková, S.: Kdo je Ty? Jazyk pro dívčí časopis aneb syntetizovaná čtenářka. In: Nebeská, I., A. Macurová (ed.): Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu prof. O. Uličného. Praha: FF UK 1996, 265-274.
Čmejrková, S.: Vstřícnost a kamenná tvář sfingy aneb výraz tváře v mezilidské komunikaci. In: Slovo a slovesnost 57, 2, 1996, 102-108.
Čmejrková, S.: Jakobsonovo Veni, vidi, vici, aneb ikoničnost v jazyce. In: Slovo a slovesnost 57, 3, 1996, 177-190.
Čmejrková, S.: Topolův Výlet k nádražní hale. In: Čeština doma a ve světě 4, Praha: FF UK 1996, 4, 260-267.
Čmejrková, S.: Tvář v lidové jazykovědě. In: Čeština doma a ve světě 4, Praha: FF UK 1996, 1, 28-29.

1997
Čmejrková, S.: K jazykové výstavbě prózy Skvernyj anekdot F. M. Dostojevského. In: Časopis pro moderní filologii 79, 1997, 87-93.
Čmejrková, S.: Jazyk literatury. In: F. Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia 1997, 120-133.
Čmejrková, S.: Jazyk reklamy. In: F. Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia 1997, 133-145.
Čmejrková, S.: Jazyk prodruhé pohlaví. In: F. Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia 1997, 145-160.
Čmejrková, S.: Čeština v síti: Psanost či mluvenost? O stylu e-mailového dialogu. In: Naše řeč 80, 1997, 4, 225-247.
Čmejrková, S.: Mezinárodní kongres o dialogu v Praze. In: Časopis pro moderní filologii 79, 1997, 1, 59-60.
Čmejrková, S.: Mezinárodní konference o Romanu Jakobsonovi a Pražském lingvistickém kroužku. In: Časopis pro moderní filologii 79, 1997, 1, 61-63.
Čmejrková, S.: Rec. J. Kraus, J. Hoffmannová: Písemnosti v našem životě. In: Naše řeč 80, 1997, 3, 145-147.
Čmejrková, S., Daneš, F.: Rec. K. Hausenblas: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: FF UK 1996. In: Slovo a slovesnost 58, 1997, 3, 220-224.

1998
Čmejrková, S.: Syntactic and discourse aspects of reflexivization in Czech: The case of the reflexive pronoun svůj. In: Hajičová, E. (ed.): Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová. Prague: Charles University Press, 1998, 75-87.
Čmejrková, S.: BESTarostně spolu. Reklama a normy češtiny. In: Čeština doma a ve světě 6, Praha: FF UK 1998, s. 138-146.
Čmejrková, S.: Jazyk pro druhé pohlaví. In: Český lid 85, l998, 3, 265-272.
Čmejrková, S.: Rehabilitovaná rétorika. Rec. J. Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha: Academia 1998. In: Tvar 9, 1998, 18, 22-23.
Čmejrková, S.: Rec. J. Hoffmannová: Stylistika a... Praha: Trizonia 1997. In: Časopis pro moderní filologii 80, 1998, 2, s. 107-110.
Čmejrková, S.: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení ČR za rok 1997. In: Jazykovědné aktuality 35, 1998, 1-2, 12-14.
Čmejrková, S.: Přehled přednáškové činnosti Jazykovědného sdružení ČR v roce 1997. In: Jazykovědné aktuality 35, 1998, 1-2, 15-20.


1999
Čmejrková, S.: Televizní interview a jiné duely. Mediální dialog jako žánr veřejného projevu. In. Slovo a slovesnost 4, 60, 1999, 247-268.
Čmejrková, S.: O vysílání signálů. In: Naše řeč 82, 1999, 4, 218-220.
Čmejrková, S.: Kongresy o dialogu v evropských zemích. In: Časopis pro moderní filologii 81, 1999, 2, 110-112.
Čmejrková, S.: František Daneš´s Eightieth Birthday. In: Linguistica Pragensia IX, 1999, 2, 103-106.
Čmejrková, S.: Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.: In: František Daneš - 80 let, Praha: Ústav pro jazyk český 1999, 1-6.
Čmejrková, S.: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení ČR za rok 1998. In: Jazykovědné aktuality 36, 1999, č. 1-2, s. 42-46.

2000
Čmejrková, S.: Analysis of a TV polemical discourse. In: Linguistica Pragensia X, 2000, 1, 1-15.
Čmejrková, S.: Nedávejte nás číst svému psovi. Přestane Vás poslouchat. Řekni mi, co čteš… In: Čeština doma a ve světě 8, 2, Praha: FF UK 2000, 2, 118-125.
Čmejrková, S.: Oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR (rozhovor). In: Akademický bulletin AV ČR 9, 2000, 17-19.
Čmejrková, S.: Jubileum prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. In: Jazykovědné aktuality 37, 2000, 1-2, 39-43.
Čmejrková, S.: Jaká je dnešní čeština? Rec. Svozilová, N., Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině, Jinočany: H&H 2000. In: Tvar 2000 (5. 10.)
Čmejrková, S.: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení ČR za rok 1999. In: Jazykovědné aktuality 37, 2000, 1-2, 20-22.

2001
Čmejrková, S.: Jazyk, prozodie, poezie a reklama. In: Přednášky z XLIV. běhu Letní školy slovanských studií 2000. FF UK Praha 2001, 28-45.
Čmejrková, S.: Naše a cizí v jazyce a kultuře Čechů z Ukrajiny. In: Bogoczova, I. (ed.): Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita 2001, 137-156.
Čmejrková, S.: O díle prof. Přemysla Adamce u příležitosti jeho sedmdesátin. In: Jazykovědné aktuality 38, 2001, 44-50.
Čmejrková, S.: Rec. K. Šebesta: Od jazyka ke komunikaci. In: Slovo a slovesnost 62, 2001, 1, 74-77.
Čmejrková, S.: Setkání s češtinou. Konference k 90. výročí založení Ústavu pro jazyk český AV ČR. In: Akademický bulletin AV ČR 10, 2001, 24-25.
Čmejrková, S. - Hoffmannová, J.: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení ČR za rok 2000. In: Jazykovědné aktuality 38, 2001, č. 1-2, s. 18-20.

2002
Čmejrková, S.: Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. In: Slovo a slovesnost 63, 2002, 4, 263-286.
Čmejrková, S.: Autorský subjekt ve vědeckém textu. In: Přednášky z XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2002, 39-52.
Čmejrková, S.: Identita slova a prolínání hlasů v dialogu, konverzaci a institucionální komunikaci. In: Slovo a slovesnost 63, 2002, 1, 26-41.
Čmejrková, S.: Gramatika a pragmatika. In: Hladká, Z., P.Karlík (eds): Čeština – univerzália a specifika 4, Praha: Lidové noviny 2002, 59-70.
Čmejrková, S.: K jubileu PhDr. Miloše Dokulila, DrSc. In: Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK 2002, 4, 283-286.
Čmejrková, S.: In memoriam Miloše Dokulila. In: Čmejrková, S., Svobodová, Z. (eds): In memoriam Miloše Dokulila. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002.
Čmejrková, S., Hoffmannová, J.: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení ČR za rok 2001. In: Jazykovědné aktuality 39, 2002, č. 1-2, s. 18-20.

2003
Čmejrková, S.: Gramatický rod a jazyková reprezentace přirozeného rodu. In: Přednášky z XLVI běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2003, 17-31.
Čmejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Čmejrková, S., J. Hoffmannová (eds): Jazyk, média, politika. Praha: Academia 2003, 80-115.
Čmejrková, S.: Osudy zvratného posesivního zájmena svůj. In: Naše řeč 86, 2003, 4, 181-205.
Čmejrková, S.: Jazyk a styl elektronické komunikace: čeština a počítačština. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2003, 48-56.
Čmejrková, S.: Az elektronikus kommunikáció és a cseh nyelv. In: Prágai Tükör 2. Praha 2003, 42-48.

2004
Čmejrková, S.: Daneš, F.: Své a cizí z hlediska funkčního. In: Hladká, Z., P. Karlík (eds): Čeština – Univerzália a specifika 5. Praha: Lidové noviny 2004, 321-331.
Čmejrková, S., Jílková, L., Kaderka, P.: Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. In: Slovo a slovesnost 2004, 65, 243-269.
Čmejrková, S.: Ženy v televizních interview, diskusích a debatách. In: Přednášky z XLVII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2004, 19-38.
Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost v korpusech psané a mluvené češtiny: co vypovídá výskyt tvarů bychom, bysme, bych, bysem? In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: PedF MU 2004, 191-197.

2005
Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost v korpusech psané a mluvené češtiny: co vypovídá výskyt tvarů bychom, bysme, bych, bysem? In: Minářová, E., K. Ondrášková (eds): Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: MU, 191-197. ISBN 80-210-3568-4
Čmejrková, S.: Bychom, nebo bysme? In: Naše řeč 88, 1, 18-36. ISSN 1211-4413
Čmejrková, S.: Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem. In: Přednášky z XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2005, 73-84. ISBN 80-86642-42-9
Čmejrková, S.: Lingvistika rodu: jazyk, komunikace, diskurs. In: Macek, P., J. Dalajka (eds): Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: MU 2005, 141-156. ISBN 80-210-3804-7
Čmejrková, S.: Nechte jazyk svému osudu. In: Čmejrková, S., I. Svobodová (eds): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 79-86. ISBN 80-86496-23-6
Čmejrková, S.: Persvazivnost a upřímnost. In: Srpová, H. (ed.): Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: FF OU, 46-53. ISBN 80-7368-101-3
Čmejrková, S.: Jubileum prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc. In: Naše řeč 88, 162- 166. ISSN 1211-4413
Čmejrková, S.: Jiří Kraus, Rétorika a řečová kultura. In: Slovo a slovesnost 66, 4, 291-294. ISSN 0037-7031
Čmejrková, S.: Čeština v médiích: In: Čeština doma a ve světě 1-2, 33-35. ISSN 1210-9339
Čmejrková, S: Rozhovor Co si BBC vybírá z názorů na češtinu. In: Čeština doma a ve světě 1-2, 31. ISSN 1210-9339
Čmejrková, S.: Česká vědkyně. In: Panevová, J., B. Vidová Hladká (eds): Aleg®ace pro Evu. U příležitosti 70. narozenin prof. Evy Hajičové. Praha: MFF UK, 15-16.
Čmejrková, S.: Básnický kánon reklamy. In: Těžkoříct, roč.1, 5, 9-10.
Čmejrková, S.: Čas v jazyce a textu. In: Čas v jazyce a literatuře. Ústí n. Labem: ÚJEP 2005, 12-18. ISBN 80-7044-716-8

2006
Čmejrková, S.: Rekonstrukce a konstrukce života ve vyprávění. In: T. Hoskovec, O. Šefčík, R. Sova (eds): Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita 2006, s. 141-150. ISBN 80-210-3955-8
Čmejrková, S.: Narativní pouť do dětství. In: A. Jaklová (ed.): Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2006, s. 115-122. ISBN 80-7040-819-7
Čmejrková, S.: Čeština mediální, mluvená a psaná. In: Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2006, s. 47-63. ISBN 86-86644-5
Čmejrková, S.: Reklama u básníka Majakovského. In: Těžkoříct, roč. 2, 2006, 8, Olomouc: FF Univerzity Palackého, s. 26-29.
Čmejrková, S.: e-Čeština. In: M. Lišková (ed.): Čeština doma a ve světě 1-4, s. 4-15. ISSN 1210-9339
Čmejrková, S.: Je zájmeno svůj vždy na svém místě? In: F. Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Praha: Academia 2006, s. 211-225. ISBN 80-200-1463-2
Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost v současné češtině. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Akropolis 2006, s. 59-80. ISBN 90-86903-37-0
Čmejrková, S.: Cultural Specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity. In: Linguistica Pragensia XLI, 2006, 2, 77-92. ISSN 0862-8432

2007
Čmejrková, S.: Mluvenost a psanost. In: O. Uličný (ed.), Přednášky z doktorandských dnů I. Praha: FF UK 2007, s. 55-80. 80-7308-162-8
Čmejrková, S.: Osobní zájmena 1. a 2. osoby v českém textu. In: F. Štícha, J. Šimandl (eds): Gramatika a korpus, Grammar & Corpora 2005. Praha: ÚJČ AV ČR 2007, s. 31-41. ISBN 80-86496-32-5
Čmejrková, S.: Od partnerského rozhovoru k talk-show. In: Přednášky z 50. běhu LŠSS. Praha: FF UK 2007, s. 48-60. ISBN 978-80-86642-45-1
Čmejrková, S.: Jazyk a ženy aneb feministická lingvistika. In: O češtině. Praha: Česká televize 2007, s. 18-23. ISBN 978-80-85005-83-7
Čmejrková, S.: Zdvořilost v rozhovoru. In: O češtině. Praha: Česká televize 2007, s. 134-139. ISBN 978-80-85005-83-7
Čmejrková, S.: Mluva mužů a žen. In: O češtině. Praha: Česká televize 2007, s. 164-169. ISBN 978-80-85005-83-7
Čmejrková, S.: Kalambúry aneb hrajeme si s jazykem. In: O češtině. Praha: Česká televize 2007, s. 180-185. ISBN 978-80-85005-83-7
Čmejrková, S.: Komunikace jako sdílení prostoru. In: Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: ÚJEP 2007, s. 11-14. ISBN 978-7044-863-2
Čmejrková, S.: Komunikace jako sdílení prostoru. Úplná verze přednášky na CD-romu (příloha sborníku Prostor v jazyce a literatuře z konference UJEP, 5.- 7. 9. 2006), Ústí nad Labem: ÚJEP 2007.
Čmejrková, S.: Cultural and linguistic sources of persuasion in Czech advertising. In: H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, A. Jaklová, P. Pácl: Persuasion through words and images. Ostrava: Ostravská univerzita 2007, s. 155-200.
Čmejrková, S.: Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy. In: H. Srpová, J. Bartošek, S. Čmejrková, A. Jaklová, P. Pácl: Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita 2007, s. 161-200. ISBN 978-80-7368-265-1
Čmejrková, S., Havlová, E.: Aniž máme jasno... In: P. Mareš, I. Vaňková (eds): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: FF UK 2007, s. 56-69.
Čmejrková, S.: Vzpomínky a paměti jako narativní diskurs. In: J. Hoffmannová, O. Müllerová (eds): Čeština v dialogu generací. Praha: Academia 2007, s. 141-175. ISBN 978-80-200-1549-5

2008
Čmejrková, S.: Jak rozumíme kategorii gramatického rodu? Kdy je Češka Čech? In: Česká slavistika. Příspěvky k XIV. Mezinárodnímu sjezdu slavistů. Slavia 77, 2008, sešit 1-3, s. 41-53. ISSN 0037-6736.
Čmejrková, S.: Postoje k jazyku. In: Přednášky z 51. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2008, 16-36. ISBN 978-80-86662-47-3.
Čmejrková, S.: Ulítávat na něčem? Naše řeč 91, 2008, 3, s. 161-165.
Čmejrková, S.: Výraz myslím v psaném a mluveném textu. In: F. Štícha, M. Fried (eds): Grammar & Corpora, Gramatika a korpus 2007, Praha: Academia 2008, s. 325-344.
Čmejrková, S.: Jazyk médií a jeho konverzacionalizace. Jazykovědné aktuality 45, 2008, č. 3-4, s. 87-100. (Seminář Čeština v médiích, pořádaný JS ČR + ÚJČ v Praze, 29. 5. 2008.) ISSN 1212-5326
Čmejrková, S.: Čeština a genderová lingvistika. Jak se vymanit z tlaku jazykových kategorií? In: A. Jaklová (ed.): Člověk – jazyk – komunikace. Sborník na počest J. Kořenského. České Budějovice: FF JU 2008, s. 151-156.

2009
Čmejrková, S.: Já, ty a oni v komunikaci. In: Ty, já a oni v jazyce a komunikaci. Ústí n. Labem: ÚJEP, 2009, 24-31. ISBN 978-80-7414-131-7.
Čmejrková, S.: Mluvená čeština a její funkční diferenciace. In: Přednášky z 52. běhu LŠSS. Praha: FFUK 2009, 39-53. ISBN 978-80-7308-274-1.
Čmejrková, S.: Rec. J. Chromý, E. Lehečková (eds), Rozhovory s českými lingvisty I, Jazykovědné aktuality XLVI, 1-2, 2009, s. 58-61. ISSN 1212-5326
Čmejrková, S., Hoffmannová, J.: The nineteenth birthday of professor František Daneš and the conference in his honour. Linguistica Pragensia XIX, 2009, č.2, s. 89-95. ISSN 0862-8432
Čmejrková, S.: Jubileum prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc. Český jazyk a literatura 2008-2009, č. 4, s. 189-191. ISSN 0009-0786
Čmejrková, S.: Lingvistická konference na počest jubilea prof. PhDr. Františka Daneše, DrSc.. Akademický bulletin, 2009, č. 6, s. 6-7. ISSN 1210-9525
Čmejrková, S.: Problémové tvary zájmen já, ty, on. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 77-79. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Zájmeno jenž. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 80-81. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Přivlastňovací zájmeno svůj. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 82-86. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Tip a typ. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 143-145. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Spřežky. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 146-147. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Oslovení v úředních dopisech. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 240-242. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Původ slova Vánoce. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009. s. 277-278. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Výslovnost cizích jmen a přechylování. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009. s. 294-297. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Pointa a puzzle – ještě k přejímání slov. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 2009, s. 300-302. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Zápor v češtině. In: Dobré ráno s češtinou. Praha: Lidové noviny 209, s. 323-324. ISBN 978-80-7106-884-6
Čmejrková, S.: Prostor pro spisovnost a nespisovnost (=AUC Philologica 2, 2006), Slavica Pragensia XVI. Praha: UK. S. 57-64.

Granty:
Zahraniční
186/88 Research Support Scheme of the Open Society Fund:
Czech and Slovak Public Oral Speech in the 1990s (1998–2000) – (řešitelka)

GA ČR
1994-1996 Český jazyk na přelomu tisíciletí (řešitel: F. Daneš)
1995-1997 Český vědecký diskurz v multikulturním kontextu (identifikační kód 405/95/0712, řešitelka: S. Čmejrková)
1996-2001 Dialog ve světě lidí a strojů (identifikační kód 405/96/KO96, řešitel: J. Kraus)
2003-2005 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu (identifikační kód 405/03/0377, řešitel: F. Štícha)
2003-2005 Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (identifikační kód 405/03/0133, řešitelka: O. Müllerová)
2003–2007 Jazyk a diskurz (identifikační kód GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková)
2004-2006 Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu (405/04/1034, řešitelka: H. Srpová)
2006–2008 Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí (identifikační kód GA405/06/1468, řešitelka: Světla Čmejrková)
2009–2011 Styl mediálních dialogů (identifikační kód GA405/09/2028, řešitelka: Světla Čmejrková)

GA AV
1991-1993 Stylistické postupy produkce a interpretace textu (řešitelka: S. Čmejrková)
2002-2004 Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny (identifikační kód A9061303, řešitelka: S. Čmejrková)
2002-2004 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech (identifikační kód B9061304, řešitelka Z. Svobodová)

Další:

Zahraniční stáže a přednáškové pobyty

Pennsylvanian University, Philadelphia (studijní pobyt 6 týdnů) - 1990
University of Helsinki, Turku (zvané přednášky) - 1991
University of Stockholm, Göteborg, Uppsala (studijní pobyt a zvaná přednáška) - 1992
Universität München (zvaná přednáška) - 1993
University of London, Lancaster, Birmingham, Nottingham (studijní pobyt 4 týdny), Helsinki (zvaná přednáška) - 1994
University of Tel Aviv, Jerusalem (studijní a přednáškový pobyt) - 1995
Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea, Leiden; II Jornadas Andaluzas de Eslavística, Baeza - 1996
Universität Freiburg, International Association for Literary Semantics - 1997
University of Lancaster, Birmingham, Sheffield (studijní apřednáškový pobyt 4 týdny), Institut für slavische Sprachen, Wirtschaftsuniversität Wien (zvaná přednáška v Sprachgemeinschaft der ősterreichischen Linguisten) - 1998
International Congress of IADA, Birmingham - 1999
Universität Jena (zvaná přednáška), 2nd Congress of Literary Semantics, Ain Shams University, worhshop Sheffield, International Conference of IADA, Bologna - 2000
hostující profesorka na Institutu für slavische Sprachen při Wirtschaftsuniversität Wien (letní semestr): Tschechische Media, Interkulturelle Kommunikation, Werbungkommunikation - 2001
Carleton University, Canada (2 týdny), Summer Institute of 28th Systemic Functional Congress, vedení workshopu for the Advanced Students of Functional Systemic Linguistics Cross-cultural Issues of Academic Writing - 2001
Konference Slawische Sprachen heute, Wien
University of Lancaster, Edinburgh, London (studijní a přednáškový pobyt 4 týdny) - 2003
International Congress of IADA, Lyon, Universität Basel (zvaná přednáška), 3rd Congress of Literary Semantics, Ain Shams University - 2004
Universität Basel (zvaná přednáška), Bucarest (1 týden) - 2005
aj.


Kongresy a konference

pravidelné kongresy IADA v evropských městech (Basel, Paříž, Praha, Birmingham, Lyon, Bologna, Lugano, Bukurešť aj.)
2nd International Congress of Literary Semantics, 1998, Freiburg
Sprachgemeinschaft der ősterreichischen Linguisten, 1999, Wien
28th Systemic Functional Congress, 2001, Carleton
ESF Workshop English as a Global Language – Warszawa, září 2002
ESF Workshop Emotions in Dialogical Interaction – Münster, říjen 2002
17 th International Conress of Linguists, 2003, Praha
aj.


Pořádání mezinárodních konferencí a kongresů

Writing vs Speaking – Ústav pro jazyk český, Praha 1994
6th Congress of International Association for Dialogue Analysis, Praha 1997
Setkání s češtinou. Setkání českých a zahraničních bohemistů. Konference k 90. výročí založení Ústavu pro jazyk český AV ČR – Praha 2001
Členka organizačního výboru 17. Mezinárodního lingvistického kongresu v Praze v r. 2003 pořádaného Stálým mezinárodním komitétem lingvistů (CIPL)