Příčiny vidové nepárovosti v češtině

Reg. číslo: 16-19561S
Řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

Anotace:

Hlavním cílem projektu je analyzovat vidovou nepárovost v češtině. Primárně se budeme zabývat otázkou vidové nepárovosti u sloves, která jsou vytvořena prefixálně, a to především u těch, která lze řadit mezi způsoby slovesného děje. Předmětem analýzy bude otázka, které faktory způsobují, že tato slovesa, respektive slovesné skupiny netvoří sekundární imperfektiva. Hlavní analyzované faktory jsou lexikální sémantika, homonymie, morfologická komplexita, formální podobnost vedle sebe stojících segmentů a konkurence mezi způsoby vyjádření daného významu. Základním zdrojem dat bude Český národní korpus. Výstupem projektu bude deset dílčích studií a jedna shrnující monografie.