Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině

Grantová agentura ČR
Registrační číslo: 19-21523S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a sociolingvistiky
Doba řešení: 2019–2021

 

Anotace:

Projekt spočívá na těchto základních premisách: (1) základní formou mezilidské interakce je rozhovor, (2) rozhovor probíhá v čase, (3) rozhovor je sekvenčně uspořádán, (4) zásadní podíl na sekvenčním uspořádání rozhovoru mají syntaktické vztahy, prozódie a tzv. neverbální prostředky (gesta, pohledy, mimika, tělesné postoje aj.), (5) rozhovor se uskutečňuje v konkrétní komunikační situaci. Metodologicky bude výzkum vycházet z on-line syntaxe a šířeji z interakční lingvistiky a konverzační analýzy, zejména z novějších multimodálních přístupů. Soustředěnější pozornost bude věnována výzkumu prozódie, gestikulace a dalších neverbálních prostředků.