Jazyk tradičního vinohradnictví a vinařství ve středoevropském areálu: etymologie a areálová lingvistika

Reg. číslo: 14-01768P
Řešitelka: Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D.
Doba řešení: 2014–2016

Anotace:

Tématem navrhovaného grantového projektu je etymologická analýza tradiční vinohradnické a vinařské terminologie ve středoevropském jazykovém areálu. Objektem bádání jsou názvoslovné soustavy užívané v oblastech s dlouholetou tradicí pěstování a zpracování vinné révy na jihu Moravy, jihozápadě Slovenska, severovýchodě Rakouska a severozápadě Maďarska. Etymologická a kontaktovělingvistická analýza českých a slovenských termínů zvoleného věcného okruhu a jejich konfrontace s odpovídajícími německými a maďarskými ekvivalenty budou tvořit východisko pro výzkum jazykových kontaktů uvnitř středoevropského jazykového areálu, jež budou sledovány v kontextu vývoje kulturně-historických vztahů mezi mluvčími zúčastněných jazykových útvarů.