Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)

Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0039
Řešitelka: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Spoluřešitel za ÚJČ: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doba řešení: 2012–2014

 

Projekt je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti absolventů humanitních oborů na trhu práce. Hlavním cílem je inovace studijních oborů Český jazyk se specializací počítačová lingvistika a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno) směrem k praktické využitelnosti teoretických znalostí, obohacení výuky o perspektivní oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka a v souladu s tímto záměrem navázání spolupráce s dalšími fakultami, univerzitami a společnostmi z komerční sféry v aktivitách orientovaných na cílovou skupinu. Všechny plánované aktivity projektu budou nabízeny i dalším filologickým oborům FF MU.