Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti

výzkumná aktivita v rámci programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita

Řešitel: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Koordinátor programu: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.
Koordinační pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: 2022

 

Anotace:
Cílem aktivity je internetové zpřístupnění Veleslavínových českojazyčných předmluv k tiskům vydaným v tiskárně Daniela Adama z Veleslavína v letech 1578 až 1599 prostřednictvím internetových stránek Vokabulář webový. Předmluvy budou zpřístupněny v transkripci, a to jak formou souvislých textů, tak jako součást materiálové báze prohledavatelné korpusovým manažerem. Součástí aktivity je také analýza názorů Daniela Adama z Veleslavína na český jazyk a český národ, jak je zachytily tyto předmluvy, jejíž výsledky budou publikovány formou časopisecké studie.