Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)

Reg. číslo: 16-00598S
Řešitel: PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2018

Anotace:

Podstatou projektu je filologický průzkum dvou významných textů raného myšlení o českém jazyce v jejich dobových souvislostech a jejich kritické edice. Traktát Orthographia Bohemica z 15. století je nejstarší dochovaná reflexe českého hláskosloví a pravopisu. Tzv. náměšťská mluvnice z roku 1533 je první mluvnice češtiny. Těžištěm zkoumání bude filologická analýza obou textů, směřující ke kritickým edicím, s úvody editorů i přizvaných badatelů, kritickým aparátem, komentářem a indexy. Tyto texty mají význam z hlediska bohemistického a slavistického a mohou mít mezinárodní publikum — proto budou úvody obou knih publikovány i anglicky, resp. německy (v plném znění), latinská Orthographia Bohemica bude pak celá zpřístupněna i jako faksimile rukopisu a v českém a anglickém překladu.