Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny

Reg. č.: DF13P01OVV011
Řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
Doba řešení: 2013–2016

 

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit specializovanou softwarovou platformu

  • pro moderní popis současné slovní zásoby češtiny formou jednojazyčného výkladového slovníku, a to elektronického (přístupného prostřednictvím internetu, mobilních komunikačních prostředků, zejména tabletů, mobilních telefonů) a tištěného;
  • pro průběžnou (a podle potřeby aktualizovanou) prezentaci výsledků lexikologicko-lexikografického výzkumu současné češtiny odborné i široké veřejnosti (filologům, studentům, včetně studentů češtiny jako cizího jazyka, učitelům, překladatelům, spisovatelům a jiným profesním uživatelům jazyka a dále všem, kdo se o češtinu jako národní dorozumívací prostředek zajímají);
  • pro tvorbu výkladových slovníků speciálních (neologických, slovníků cizích slov, homonymických atd.) a dále i pro tvorbu jednojazyčných výkladových slovníků typologicky blízkých jazyků, tj. zejména slovanských.

K zajištění jednotnosti a kontinuity práce v prostředí softwarové aplikace budou vypracovány zpracovatelské zásady tvorby slovníkových hesel.