Příprava nových blended learningových a e-learningových kurzů v angličtině se zaměřením na psaní a prezentace

Evropská komise – Program Erasmus+

Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA104-000378

Řešitel – koordinátor: Mgr. Jan Kletvík, Kabinet studia jazyků

Doba řešení: 2014–2016
 

Anotace:
Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb Centra akademického psaní a zkvalitnění kurzů typu blended learning Kabinetu studia jazyků. Vznikne nový kurz akademického psaní v angličtině, který bude sloužit jako jazyková příprava pro stávající kurzy psaní. Bude vytvořen nový seminář věnovaný prezentacím v angličtině, ve kterém se posluchači naučí používat vizuální rétoriku. Budou otevřeny pracovní skupiny, kde budou klienti pracovat na svém textu (např. disertační práci) a v rámci skupiny si budou pod vedením lektora dávat zpětnou vazbu. Bude zkvalitněno poradenství při psaní textů v angličtině a zdokonalena metodika výuky ve stávajících prezenčních kurzech cizích jazyků. Díky projektu se zlepší dovednosti akademické veřejnosti v České republice v oblasti odborného psaní a komunikace v angličtině.