Ústavní úkoly

Teorie a praxe jazykové kultury včetně jazykového poradenství
vedoucí úkolu: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.

Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtiny
vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

 

Diachronní lexikografie a textologie
vedoucí úkolu: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

 

Lexikografie a lexikologie
vedoucí úkolu: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

 

Mluvnice současné češtiny
vedoucí úkolu: PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského
vedoucí úkolu: PhDr. Helena Karlíková, CSc.

 

Výzkum nespisovných útvarů českého národního jazyka
vedoucí úkolu: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Výzkum vlastních jmen
vedoucí úkolu: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Bibliografie a knihovnické služby
vedoucí úkolu: PhDr. Jana Papcunová

Studium a výuka jazyků
vedoucí úkolu: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.