Knižní publikace

Stylistika mluvené a psané češtiny

Jazyk a dialog

Světla Čmejrková
Jana Hoffmannová – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019


O věrnosti překladu

František Štícha

Academia, Praha 2019


Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše

Milada Homolková – Andrea Svobodová (eds.)

Scriptorium, Praha 2018


Gramatika česká (1533)

Ondřej Koupil (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 


Orthographia Bohemica

Kateřina Voleková (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 


Staré letopisy české (2. svazek)

Alena M. Černá – Petr Čornej – Markéta Klosová (eds.)
Filosofia, Praha 2018

 


Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Vývoj kodifikace české výslovnosti

Veronika Štěpánová

Academia, Praha 2019
 

 


Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí

Kolektiv autorů

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018


Slezsko v pismě

Jan Balhar

Host, Brno 2018


Velká akademická gramatika spisovné češtiny

František Štícha a kol.

Academia, Praha 2018