Knižní publikace

Bohemia Glagolitica

Ludmila Pacnerová

Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021


Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Ilona Janyšková, Helena Karlíková a Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021Lingvistika – korpus – empirie

Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020


Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Luboš Veselý (ed.)

Akropolis, Praha 2020


Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

kolektiv autorů

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020


Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl

Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020


Věda kolem nás: Slovanský jazykový atlas

Petra Přadková

Academia, Praha 2020


Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu

Jiří Pergler
Vydavatelství FF UK, Praha 2020

 


O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová

Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)

Akropolis, Praha 2020