Knižní publikace

Staročeské biblické předmluvy

Kateřina Voleková – Andrea Svobodová (eds.)
Scriptorium, Praha 2019

 


Úvod do teorie jazykové správnosti

Martin Beneš

Vydavatelství FF UK, Praha 2019
 

 


Akademická příručka českého jazyka

Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)

Academia, Praha 2019


Stylistika mluvené a psané češtiny

Jazyk a dialog

Světla Čmejrková
Jana Hoffmannová – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019


O věrnosti překladu

František Štícha

Academia, Praha 2019


Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše

Milada Homolková – Andrea Svobodová (eds.)

Scriptorium, Praha 2018


Gramatika česká (1533)

Ondřej Koupil (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 


Orthographia Bohemica

Kateřina Voleková (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 


Staré letopisy české (2. svazek)

Alena M. Černá – Petr Čornej – Markéta Klosová (eds.)
Filosofia, Praha 2018

 


Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině

Vývoj kodifikace české výslovnosti

Veronika Štěpánová

Academia, Praha 2019