Knižní publikace

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová

Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)

Akropolis, Praha 2020


Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Martina Ireinová – Petra Přadková

Academia, Praha 2020


Fonologie českých anglicismů

Aleš Bičan – Tomáš Duběda – Martin Havlík – Veronika Štěpánová

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020


Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka.

Petr Čornej

Nakladatelství Paseka, Praha 2019
 


Staročeská kronika Martimiani

Štěpán Šimek (ed.) – Vlastimil Brom – Michal Dragoun – Jan Hrdina
Nakladatelství Scriptorium, Praha 2019


Jak se píší slovníky

Michaela Lišková, Martin Šemelík (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019

 


Syntax mluvené češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.)

Academia, Praha 2019


Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Miloslava Vajdlová (ed.)

Arbor vitae societas, Litomyšl 2019