Knižní publikace

Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka.

Petr Čornej

Nakladatelství Paseka, Praha 2019
 


Staročeská kronika Martimiani

Štěpán Šimek (ed.) – Vlastimil Brom – Michal Dragoun – Jan Hrdina
Nakladatelství Scriptorium, Praha 2019


Jak se píší slovníky

Michaela Lišková, Martin Šemelík (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019

 


Syntax mluvené češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.)

Academia, Praha 2019


Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Miloslava Vajdlová (ed.)

Arbor vitae societas, Litomyšl 2019

 


Staročeské biblické předmluvy

Kateřina Voleková – Andrea Svobodová (eds.)
Scriptorium, Praha 2019

 


Úvod do teorie jazykové správnosti

Martin Beneš

Vydavatelství FF UK, Praha 2019
 

 


Akademická příručka českého jazyka

Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)

Academia, Praha 2019