Knižní publikace

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Ondřej Dufek – Klára Dvořáková – Martin Beneš – Hana Mžourková – Barbora Martinkovičová – Kamila Smejkalová – Veronika Štěpánová

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

 Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Jiří Homoláč – Petr Mareš – Jana Hoffmannová – Lucie Jílková – Jakub Kopecký – Kamila Mrázková
Academia, Praha 2022


Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Alena M. Černá
Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2022

 


Velká akademická gramatika spisovné češtiny: II. díl, Morfologie

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

František Štícha a kol.

Academia, Praha 2022


Slova a věci. Etymologické etudy

Slova a věci. Etymologické etudy

Žofie Šarapatková

Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022


Tři příspěvky k slovanské etymologii

Tři příspěvky k slovanské etymologii

Václav Polák

Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022


Dialog a mluvená čeština

Dialog a mluvená čeština

Olga Müllerová
Jana Hoffmannová – Lucie Jílková – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022


Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Bohumil Vykypěl, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021