Knižní publikace

Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Bohumil Vykypěl, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021Bohemia Glagolitica

Ludmila Pacnerová

Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021


Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Ilona Janyšková, Helena Karlíková a Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021Lingvistika – korpus – empirie

Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020


Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Luboš Veselý (ed.)

Akropolis, Praha 2020


Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

kolektiv autorů

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020


Korunovační řád Karla IV.

Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek
Nakladatelství Scriptorium, Dolní Břežany 2020

 


Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl

Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020