Knižní publikace

Lingvistika – korpus – empirie

Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020


Kapitoly o vidu nejen v češtině

Luboš Veselý (ed.)

Akropolis, Praha 2020


Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

kolektiv autorů

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020


Korunovační řád Karla IV.

Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek
Nakladatelství Scriptorium, Dolní Břežany 2020

 


Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl

Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020


Věda kolem nás: Slovanský jazykový atlas

Petra Přadková

Academia, Praha 2020


Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu

Jiří Pergler
Vydavatelství FF UK, Praha 2020

 


O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová

Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)

Akropolis, Praha 2020


Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Martina Ireinová – Petra Přadková

Academia, Praha 2020


Fonologie českých anglicismů

Aleš Bičan – Tomáš Duběda – Martin Havlík – Veronika Štěpánová

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020