Elektronické publikace

Chirurgické lékařství

Chirurgické lékařství

Alena M. Černá

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012


Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Sepsání ctnostného života svatého poustevníka a opata Vendelína

Alena M. Černá Miroslav Boček
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2012

 


Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie

Jaroslav Popela: Skaličkova jazyková typologie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/oratio-et-ratio.jpg

ORATIO ET RATIO

Světla Čmejrková – Ivana Svobodová (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2005