Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Kniha o slovesném vidu

11. 2. 2021

V nakladatelství Akropolis vyšla kolektivní monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině, jež předestírá stručný souhrnný pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti a ve všech souvislostech. Sestává ze čtyř kapitol: 1. Český vid v kostce (Luboš Veselý), 2. Vidová nepárovost sloves na do- implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související) (Vojtěch Veselý), 3. Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou (Ondřej Bláha), 4. Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje (Jan Chromý).


Nová publikace o českých nářečích

4. 2. 2021

V nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci vyšla kniha Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů, jejímiž autory jsou M. Ireinová, V. Voženílek, M. Pospíšil, J. Koníček a A. Vondráková. Atlas novou formou přibližuje problematiku krácení samohlásek v našich nářečích a je pozoruhodný svým ztvárněním analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. Z analytických map znázorňujících krácení vokálů u 16 vybraných slov byly typizací a regionalizací sestaveny mapy syntetické přinášející pohled na 6 typů a 13 regionů krácení vokálů.


On-line přednáška o jazykovém poradenství

29. 1. 2021

Ústav pro jazyk český a Česká centra vás zvou ke sledování on-line přednášky s názvem Aha, tak to jsem netušila aneb Ze života jazykové poradny. Martin Beneš v ní představí práci jazykové poradny a on-line Databázi jazykových dotazů, poté se zaměří na to, jak často, v jakých případech, jakým způsobem a proč tazatelé jazykové poradny nesouhlasí s odpověďmi na své dotazy. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center.


Pozvánka na on-line přednášku

20. 1. 2021

Ústav pro jazyk český a Česká centra vás zvou ke sledování on-line přednášky s názvem No nevim no aneb diskurzní markery v češtině. Lucie Jílková se ve své přednášce zaměří na diskurzní markery, slova, s jejichž pomocí mluvčí například zahajují a ukončují své promluvy, jejichž prostřednictvím si udržují slovo nebo slovo předávají druhému, popřípadě těmito prostředky vyjadřují postoje k řečenému. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 21. 1. 2020 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center.


Z Jazykovědných aktualit

8. 1. 2021

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete recenzi Jana Křivana na knihu D. Geeraertse Teorie lexikální sémantiky, dále drobnost Kamily Smejkalové o činnosti jazykové poradny v době nouzového stavu a drobnost Michaely Liškové a Martina Šemelíka věnovanou slovníkovým heslům majícím spojitost s aktuální pandemií. V rubrice Kronika Janě Hoffmannové k narozeninám gratuluje Petr Mareš a Františku Štíchovi Miloslav Vondráček; informaci o online přednáškách Jazykovědného sdružení napsala Lucie Jílková. Celý časopis si můžete přečíst zde.


Vyšla kniha Korunovační řád Karla IV.

4. 1. 2021

Monografie Korunovační řád Karla IV. (Martina Jamborová (ed.), Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek), kterou vydalo nakladatelství Scriptorium, předkládá kritické vydání stejnojmenného textu na základě všech osmi dochovaných českých rukopisných pramenů. Dále obsahuje pět odborných statí, jež zasazují editované dílo do historického kontextu, zabývají se dochováním a datací jednotlivých rukopisů, věnují se výtvarné výzdobě řádu, charakterizují jazyk staročeského překladu a analyzují vztah českého znění k latinské předloze.


Živa: Koalice s jepičákem

17. 12. 2020

Poradenské dotazy na to, zda je možné užívat slovo jepičák a zda v češtině existuje jednoslovné pojmenování pro samici koaly, se staly inspirací pro téma jazykového koutku Anny Černé v poslední letošní Živě (6/2020). Přestože se přechylování týká především názvů osob a výrazně méně často zvířat, je příspěvek zaměřený právě na možnosti, jak rozlišujeme pohlaví v zoologických názvech.


Vyšla Naše řeč 5/2020

15. 12. 2020

Vyšla Naše řeč 5/2020

V poslední letošní Naší řeči Martin Beneš prozkoumává vztah jazykových pravidel v myslích lidí a jejich popisů v kodifikaci, Eva Lehečková a Jiří Januška porovnávají konstrukce typu okoupat se neokoupu v jazycích středoevropského prostoru a Barbora Štěpánková rozebírá zachycování pragmatické složky významu slov označujících etnickou nebo rasovou příslušnost. Číslo doplňují dvě recenze, jedna zpráva a drobnost Barbory Martinkovičové o tom, kolikaletý je vlastně mezi dvouletým a tříletým. Celý obsah najdete zde.


Aktuální informace k soudnímu znalectví

15. 12. 2020

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je od 1. 1. 2021 nucen do odvolání přerušit přijímání žádostí o vystavení znaleckých posudků ověřujících podoby jmen a příjmení. Důvodem je nutný přechod na nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinný od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti dosud (ke 2. 12. 2020) nezveřejnilo potřebné vyhlášky a prováděcí předpisy, není bohužel reálné včas uskutečnit všechny nutné změny, které nové právní normy vyžadují. Omlouváme se za případné komplikace.


Přerušení provozu jazykové poradny v závěru roku

15. 12. 2020

Upozorňujeme, že v tomto roce bude jazyková poradna odpovídat na dotazy naposledy v úterý 22. 12. Poté bude poradna opět v běžném režimu až od pondělí 4. 1. 2021. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké vánoční svátky.