Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Prázdninový provoz jazykové poradny

18. 6. 2021

Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.


Živa: Guma všude kolem

17. 6. 2021

V jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy se dozvíte, co mají společného gumivorní savci a slova jako klovatina, arabská guma, jantar, kalafuna, kadidlo, pryž, kaučuk či žvýkačka nebo rostliny Ficus elastica, klejicha a pryšec. A také, co je to pruženka líčkovágumovačka. Třebaže to na první pohled nemusí být zřejmé, všechny uvedené výrazy nějakým způsobem souvisejí s rostlinnými výměšky. Celý text si můžete přečíst zde.


Z Jazykovědných aktualit 2021/1–2

9. 6. 2021

Právě vycházejí nové Jazykovědné aktuality, v nichž najdete mimo jiné dvě drobnosti. První má název O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů a napsal ji Martin Beneš, autorkou druhé je Sylva Nzimba, která se ohlíží za rubrikou Jazykový koutek v časopisu Vesmír. Celým dvojčíslem Jazykovědných aktualit můžete listovat zde.


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

1. 6. 2021

Vyšlo první letošní číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (23/2021). Úvodní článek Lucie Jílkové je věnován charakteristice slovního spojení takže tak z hlediska sémantického a prozodického. Tématem článku Petry Macurové je užívání přechodníků v současné češtině. Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu analyzuje Josef Štěpán. Björn Wiemer, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska a Szymon Wrzesień-Kwiatkowski se věnují dynamice českého vidového systému, konkrétně změnám v inventáři tzv. vidových trojic.


Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

1. 6. 2021

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 2) se Martin Ološtiak a Marta Vojteková zabývají principy kompozice (skládání slov) na materiálu ze tří západoslovanských jazyků. Veronika Kloudová zkoumá výjimkové fráze v češtině a dospívá k rozlišení dvou typů výjimkových frází: aditivního a extraktivního. Tomáš Duběda podává typologii ekvivalentů v právním překladu. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice se přesouvá na srpen 2022

29. 5. 2021

S ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií koronaviru se Třetí mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze uskuteční v náhradním termínu 24.–26. srpna 2022. Rozhodnutí o přijetí abstraktů zůstávají v platnosti. Termín pro podání nových abstraktů bude vyhlášen. Sledujte prosím webové stránky konference.

 


Vyšla Naše řeč 2/2021

20. 5. 2021

Ve druhém letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Markéty Cehákové se na příkladu skloňování japonských osobních jmen zabývá vztahem úzu a normy, text Hany Mžourkové je věnován dotazům na jazykové zdroje a nástroje v elektronické databázi jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, článek Marty Koutové je zaměřen na užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových. Mikuláš Preininger ve své drobnosti analyzuje periferní lexém nominant. Celý obsah čísla najdete zde.


Pozvánka na mezioborové kolokvium

12. 5. 2021

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.


Historická sociolingvistika: výzva k zasílání abstraktů

5. 5. 2021

Časopis Slovo a slovesnost vyzývá k zasílání abstraktů článků do monotematického čísla Historická sociolingvistika, které připravují hostující editoři Marek Nekula a Stefan Michael Newerkla. Abstrakt zamýšleného článku zašlete e-mailem na adresu redakce a hostujících editorů do 31. 7. 2021. Více informací zde.


Vyšel časopis Acta onomastica 1/2021

4. 5. 2021

Právě vyšlo jarní číslo časopisu Acta onomastica (1/2021), které přináší 12 studií v češtině, angličtině, němčině, polštině, srbštině a ukrajinštině. Mezi nimi je např. přehled historie našeho onomastického časopisu od Žanety Dvořákové nebo analýza pomístních jmen obsahujících osobní jméno Jan od Marty Šimečkové. Vedle recenzí, krátkých zpráv a nekrologů v něm najdeme i rozhovor s Miloslavou Knappovou.