Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Ocenění grantového projektu

29. 6. 2022

Projekt Staroslověnské dědictví ve staré češtině (řešený v letech 2018–2021) byl Grantovou agenturou ČR oceněn stupněm vynikající. Kolektiv etymologického oddělení (Helena Karlíková – odpovědná řešitelka, Vít Boček, Ilona Janyšková, Bohumil Vykypěl) shrnul výsledky svého bádání především v monografii nesoucí název projektu. V jeho rámci vyšly i další dvě publikace (jedna z nich s bohatou mezinárodní účastí) a řada dílčích studií. Ve výzkumech bude kolektiv pokračovat i nadále.


Nová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny

29. 6. 2022

Na konci června byla publikována další hesla z Akademického slovníku současné češtiny. K výrazům s náslovím a- (2017), b- (2019), c- a č- (2020) přibylo nyní přes čtyři a půl tisíce výrazů s náslovím d- a e-.


Dotazníkový výzkum zdvořilosti v korespondenci

29. 6. 2022

Kolegyně Hana Mžourková a Klára Dvořáková z oddělení jazykové kultury vás prosí o vyplnění dotazníku, které by vám nemělo zabrat více než 10 minut. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak mluvčí češtiny obvykle začínají své e-maily a jaké mají názory na různé formy pozdravů a oslovení. Za vyplnění dotazníku i jeho další šíření vám předem děkujeme.
 


Živa: Na Vsetíně, tam je lúka… aneb O předložkách

21. 6. 2022

Proč říkáme jedu na Slovensko, jsem na Slovensku, ale jedu do Slovinska, jsem ve Slovinsku? Jak vysvětlit cizinci, že pražské čtvrti Podolí Smíchov pojíme s rozdílnými předložkami, přestože obě leží na vltavských březích? Opravdu musíme platit na pokladně? Jazykový koutek Anny Černé ve 3. čísle Živy si všímá konkurence předložek v/do a předložky na ve spojení se zeměpisnými jmény i se substantivy s obecným významem.


Prázdninový provoz jazykové poradny

21. 6. 2022

Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin (od 4. července do 2. září) bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.


Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

17. 6. 2022

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Nakladatelství Academia vydalo knihu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Publikace autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Filozofické fakulty UK se zabývá jazykem a výstavbou internetových textů, jejich rostoucí spontánností a neformálností; oscilací mezi mluveností a psaností, spisovností a nespisovností, mezi veřejným a soukromým; střídáním a míšením jazyků, žánrů a stylů. Jako podstatné vlastnosti internetové komunikace vyzdvihuje hypertextovost, interaktivitu a multimodalitu (užívání emotikonů, obrázků, videí).


Vyšla Čeština Daniela Adama z Veleslavína

17. 6. 2022

Vyšla kniha o Veleslavínově češtině

Knížka Čeština Daniela Adama z Veleslavína, kterou připravila Alena M. Černá a v roce 2022 vydalo nakladatelství Akropolis, pojednává především o jazyce tohoto významného představitele předbělohorských Čech. Kromě analýzy jednotlivých jazykových plánů však obsahuje také kapitolu biografickou, pojednání o humanistických předmluvách a dedikačních listech a další informace. Předmětem výzkumu byly nejen tisky pocházející z Veleslavínovy tiskárny, ale také autograf pražského mistra.


Slovník univerbizátů a Slovanský jazykový atlas v soutěži Slovník roku

13. 6. 2022

Čestné uznání poroty Slovníku roku 2020–2021 pro Slovanský jazykový atlas

V pátek 10. června proběhlo na Světě knihy Praha 2022 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Slovník roku 2020–2021. V konkurenci 58 titulů získaly čestné uznání poroty editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za Slovanský jazykový atlas, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Druhé místo v hlavní kategorii obsadil Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů) Františka Štíchy a Ivany Kolářové.


Pozvánka na Svět knihy

6. 6. 2022

Pozvánka na Svět knihy

Zveme vás na knižní veletrh Svět knihy Praha 2022, který se koná od čtvrtka 9. do neděle 12. června. Ústav pro jazyk český AV ČR se zapojil do přípravy stánku Akademie věd ČR společně s dalšími 11 ústavy z oblasti humanitních a společenských věd. Přijďte si prohlédnout všechny časopisy ÚJČ a pestrou vydavatelskou nabídku našich kolegů do haly C pražského výstaviště v Holešovicích.


Pozvánka na Veletrh vědy

1. 6. 2022

Zveme vás na Veletrh vědy 2022, který se koná od čtvrtka 2. do soboty 4. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český (č. 39), tentokrát zaměřený na vývoj češtiny. Vyzkoušejte si etymologický kvíz, rozluštěte slova zapsaná dávným písařem nebo se zaposlouchejte, jak mohli mluvit naši předci před mnoha staletími.