Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Vyšla Naše řeč 4/2021

17. 9. 2021

Vyšla Naše řeč 4/2021

Čtvrtá letošní Naše řeč přináší tři články: Studie Jakuba Slámy a Radka Šimíka analyzuje funkce vztažných vět uvozených spojkou jak v mluveném jazyce. Lucie Poláková a Pavlína Synková se věnují nesnázím při popisu pragmatických jevů v textové koherenci. A Pavel Machač s Michalem Škrabalem zkoumají, jaký obraz české výslovnosti podává portál Forvo.com. Následují recenze na knihy Jiřího Perglera a Stanislava Štěpáníka a drobnost o slovu emoji/emodži. Celý obsah čísla najdete zde.


Pozvánka na online přednášku

14. 9. 2021

Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky s názvem Česká Sibiř a moravský Klondike: Spojení typu český, moravský s cizím zeměpisným jménem, která bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Anotaci naleznete níže.


Lipnická bible (1421): pozvánka na výstavu a cyklus přednášek

2. 9. 2021

Od 1. do 15. září je v Zrcadlové kapli Klementina možné navštívit výstavu s názvem Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, kde je k vidění mj. originál této latinské bible, zapůjčený z Muzea Bible ve Washingtonu, D.C. Vstupné je zdarma a bez nutné předchozí rezervace i pro větší skupiny, každý den v 10 a v 17 hodin probíhá komentovaná prohlídka. V úterý 7. 9. bude Lipnická bible představena v rámci cyklu přednášek pořádaných Oddělením starých rukopisů a tisků Národní knihovny ČR. Další informace jsou dostupné též na facebookových stránkách.


Omezený provoz v budově ÚJČ v Letenské ulici

25. 8. 2021

Z důvodu probíhající rekonstrukce topení je výrazně omezen provoz oddělení ÚJČ v budově v Letenské ulici (ředitelství, oddělení gramatiky, odd. jazykové kultury, odd. současné lexikologie a lexikografie, odd. stylistiky a sociolingvistiky). Prosíme vás, abyste v případě potřeby pracovníky těchto oddělení kontaktovali e-mailem. Veškeré informace naleznete zde. Děkujeme vám za pochopení.


Živa: Kde se schovávají sloni?

23. 8. 2021

Bavíte se v zoo při pozorování slonů? Jazykový koutek Anny Černé ve 4. čísle Živy přináší odpověď na dotaz: „Proč zoo pro obydlí slonů užívá výraz sloninec? Neměl by to být slonín (jako hřebčín, ovčín, kravín)? Slovo sloninec mi navozuje úplně jinou asociaci (kravinec, kobylinec), což rozhodně není přístřeší pro zvíře.“ Vedle toho se dozvíte i to, zda se v expresivním označení slonbidlo skutečně skrývá slon.


Vyšla Naše řeč 3/2021

2. 8. 2021

Vyšla Naše řeč 3/2021

Třetí letošní Naše řeč přináší tři články, dvě recenze, jeden jubilejní medailon a jednu drobnost. Článek Michala Škrabala a Pavla Machače rozebírá možnosti vědeckého využití nahrávek české části výslovnostní databáze Forvo.com, Barbora Martinkovičová ve své studii představuje úskalí kodifikace jednoho typu místních jmen na korpusovém základě a text Denisy Hejlové a kol. ukazuje, nakolik mediální diskurz o zahřívaných tabákových výrobcích přebírá jazyk marketingu jejich výrobců. Celý obsah čísla najdete zde.


Monografie o vlivu staroslověnštiny na starou češtinu

19. 7. 2021

Kolektiv autorů z etymologického oddělení ve složení B. Vykypěl, H. Karlíková, I. Janyšková a V. Boček vydal v Nakladatelství Lidové noviny monografii s názvem Staroslověnské dědictví ve staré češtině. Kniha zkoumá rozsah, význam a povahu vlivu staroslověnštiny na starou češtinu. Ke svému cíli spěje z jedné strany rozborem staročeské slovní zásoby a gramatiky z hlediska možných stop staroslověnštiny, z druhé strany pak rekonstrukcí možných mechanismů staroslověnského vlivu v sociolingvistické a sociální situaci středověkých českých zemí.


Kapitoly z pražské toponymie

2. 7. 2021

Nakladatelství Academia vydalo knihu Martiny Ptáčníkové Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem zabývající se toponymií hlavního města Prahy v období od konce druhé světové války do roku 1989. Vývoj soustavy jmen městských veřejných prostranství je v knize sledován prostřednictvím honorifikačních jmen, na jejichž základě lze nejlépe popsat formování pražské toponymické krajiny jako politizovaného prostoru, reagujícího na dějinné zvraty i mocenské nároky vládnoucích elit.

 


 


Výbor textů Ludmily Pacnerové

30. 6. 2021

Bohumil Vykypěl z etymologického oddělení připravil publikaci Bohemia Glagolitica (Nakladatelství Lidové noviny, 2021). Jedná se o výbor prací přední české filoložky Ludmily Pacnerové (1925–2008) na téma hlaholicí psaných staročeských památek a vůbec církevněslovanské kultury a písemnictví v českých zemích. Vedle šesti autorčiných textů je zde vydána také její kompletní bibliografie.


Mezinárodní konference o výuce akademického psaní

30. 6. 2021

Centrum akademického psaní kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádají 11. mezinárodní konferenci Evropské asociace pro výuku odborného psaní (European Association for Teaching Academic Writing – EATAW), která se uskuteční online ve dnech 7. 7. – 8. 7. 2021. Konference s tématem odborného psaní, jež bylo v českém prostředí dosud opomíjené a na rozdíl od anglosaských zemí neexistuje jako samostatný studijní obor, je tak vůbec první odbornou akcí tohoto druhu pořádanou českými institucemi.