Staročeská kronika Martimiani

Štěpán Šimek (ed.) – Vlastimil Brom – Michal Dragoun – Jan Hrdina
Nakladatelství Scriptorium, Praha 2019

 

Publikace přináší vůbec poprvé kritickou edici první česky psané světové kroniky, líčící děje od stvoření světa až po smrt císaře Karla IV. a uvádějící životopisy papežů po Jana XXI. Její vznik je datován na přelom 14. a 15. století či do první čtvrtiny 15. století a tradičně byla připisována rytíři Benešovi z Hořovic. Staročeský text je však dosti věrným překladem prvních kapitol německé kroniky štrasburského kanovníka Jacoba Twingera von Königshofen a části proslulé a rozšířené latinské papežsko-císařské kroniky dominikána, papežského penitenciáře a jmenovaného hnězdenského arcibiskupa Martina Opavského.

 

Množství a charakter zachovaných středověkých českojazyčných rukopisů, aluze textu v dobových textech historiografického i jiného charakteru, ale především fakt, že se staročeská kronika stala roku 1488 jedním z prvních českých tisků, svědčí o její značné oblibě a popularitě, prokazatelné v celé druhé polovině 15. století.

 

Edice je doprovozena statěmi popisujícími a interpretujícími tuto literární památku z pohledu kodikologického, historického a paleobohemistického. Ačkoli je publikace určena především odbornému publiku, prezentace historického textu formou transkripce uplatňující současné pravopisné zásady zpřístupňuje text i zájemcům z řad poučené veřejnosti.

 

Publikace je jedním z výstupů projektu GA ČR P405/12/G148 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období.

20. 11. 2019