Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

 

 

Soubor odborných statí a dalších příspěvků věnovaných Petru Nejedlému, přednímu diachronnímu bohemistovi a dlouholetému vědeckému pracovníkovi oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, u příležitosti jeho 70. narozenin. Příspěvky tuzemských i zahraničních autorů reflektují jubilantovy široké, nejen odborné zájmy, zahrnující problematiku lingvistického zkoumaní starších fází češtiny, zejména slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Bez povšimnutí však nezůstala ani oblast pedagogická, která se u jubilanta neomezuje jen na působení ve vzdělávacích institucích, ale promítla se také do jeho činnosti související s organizací Olympiády v českém jazyce. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis Nejedlého prací.

 

Obsah sborníku najdete zde.

2. 10. 2023