Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Miloslava Vajdlová (ed.)

Arbor vitae societas, Litomyšl 2019

 

 

Kritická edice jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů. Základem edice je původní rukopisný záznam cestopisu z konce 15. století, formou variant je uváděno znění tištěných vydání z let 1539 a 1542. Edici doplňují průvodní stať Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) o vzniku jednoty bratrské, o počátcích jejího působení v Litomyšli a o vzniku litomyšlské knihtiskařské tradice, studie Martina Boštíka a Miloslavy Vajdlové (Ústav pro jazyk český AV ČR) shrnující starší i nejnovější poznatky o charakteru, původu, významu i dalších osudech předkládaného díla, ediční poznámka Miloslavy Vajdlové, charakterizující editované prameny i jejich vzájemné vztahy, a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.

 

13. 6. 2019