Jak je důležité míti styl

Jak je důležité míti styl

Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020

 

Kniha Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové vyšla u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc., přední osobnosti naší i zahraniční jazykovědy.

 

Kniha je rozčleněna do pěti oddílů. Ty pokrývají jednak teorii stylu a hlavní oblasti stylistického výzkumu (texty psané, mluvené, umělecké, mediální), jednak oddíly ilustrují způsoby, jakými jsou poznatky z oblasti výzkumu stylu užívány v dalších oborech lingvistiky (např. gramatice, syntaxi, lexikologii, sociolingvistice).

11. 12. 2020