Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení

Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová
Academia, Praha 2005

Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení zaplňuje mezeru v bohemistickém slovníkářství i mluvnictví: je první příručkou, která zachycuje konkrétní vazby a spojení u téměř 16 000 českých sloves, substantiv a adjektiv. Každá lexikální jednotka je ve všech svých významech doložena charakteristickými spojeními, slovesa vždy celými větami. Uváděny jsou samozřejmě i vazby vícečlenné (lákat někoho na něco; říkat někomu něco o někom, o něčem). Slovník zachycuje též značný aktuální pohyb a změny vazebnosti (např. zmínit se o něčem – zmínit něco; kandidát něčeho – kandidát na něco).
 
Tato příručka bude k užitku všem, kdo se chtějí dobře vyjadřovat, především však těm, kdo s češtinou pracují profesionálně.

Publikace navazuje na Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves.

Jednota tlumočníků a překladatelů ocenila Slovník slovesných. substantivních a adjektivních vazeb a spojení v roce 2006 hlavní cenou – Slovník roku.

20. 2. 2011