Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2

Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové
Academia, Praha 2004

Tento slovník je pokračováním slovníku Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 . První díl se soustředil na lexikální novinky v desetiletí 1985–1995, díl druhý zachycuje vývojové tendence a změny ve slovní zásobě češtiny v letech 1996–2002.
 
Obsahuje na 7 000 nově přejatých nebo utvořených slov, nových významů slov, nových slovních spojení i frazémů. Popisuje jejich rozšíření a užívání v různých komunikačních oblastech – v běžném vyjadřování, v politice a publicistice, v marketingu, reklamě či oblasti počítačové techniky a moderních komunikačních technologií.
 
Slovník Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 byl v roce 2005 oceněn 2. místem v kategorii Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo v soutěži Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

20. 2. 2011