Jak se píší slovníky

Michaela Lišková, Martin Šemelík (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019

 

 

Popularizační publikace, jejíž autorský tým tvoří převážně pracovníci a pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie, se věnuje vybraným tématům oboru, jako je zařazování slov do hesláře, volba příkladů, zpracování terminologie či frazeologie apod. Kniha usiluje přiblížit lexikografickou práci širokému okruhu čtenářů, aniž by slevovala z věcné správnosti.

 

 

18. 10. 2019