O češtině

Kolektiv autorů
Česká televize, Edice ČT, Praha 2007

Knížka z Edice České televize, která vznikla ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, není klasickou učebnicí. Byla vydána na základě ohlasu na pořad O češtině. Stejně jako pořad upozorňuje živou a humornou formou na prohřešky vůči mateřštině a doporučuje, jak se nejrozšířenějších chyb vyvarovat. Ke svému vztahu k češtině a k její nezakonzervované, stále se vyvíjející podobě a dnešní úrovni se vyslovuje i řada známých osobností. Komiksové scénky z různých profesních prostředí pobaví nejen svým vtipem, ale i překladem „z češtiny do češtiny“. Kniha byla nominována na ocenění Zlatá stuha 2007.

5. 10. 2007