O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová

Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)

Akropolis, Praha 2020

 

Kniha v sedmi oddílech sdružuje texty věnované demonstrativům a determinaci, bulharštině a dalším slovanským jazykům, jazykověporadenské problematice, slovosledu a aktuálnímu členění větnému a kvantitativní lingvistice, drobnosti z časopisu Naše řeč a popularizační texty určené veřejnosti. Publikaci otevírají osobní pohledy tří vědců na Ludmilu Uhlířovou – Jiřího Krause, Radka Čecha a Milena Tomova – a uzavírá ji úplná bibliografie dosavadních odborných textů této výrazné osobnosti české jazykovědy.

 

30. 3. 2020