Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Ondřej Dufek – Klára Dvořáková – Martin Beneš – Hana Mžourková – Barbora Martinkovičová – Kamila Smejkalová – Veronika Štěpánová

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

 

 

Co lze z telefonických dotazů jazykové poradně vyčíst o tazatelích a jejich vztahu k jazyku? Devět tematických kapitol představuje laické i lingvistické vnímání jazyka, pohledy na jazykovou změnu, laická pravidla, kodifikaci, užívání příruček, chápání stylové příznakovosti, postoje k přejímkám v češtině, podoby nesouhlasů tazatelů s odpověďmi a představy o roli Ústavu pro jazyk český AV ČR.

29. 7. 2022