K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

Vojtěch Veselý

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha 2023

 

V knize je pojednáno o různých teoretických přístupech k presupozicím a také o různých modelech tzv. projekce presupozic. Autor zde prezentuje své pojetí těchto jevů, s oporou o analýzu českého jazykového materiálu. Presupozice jsou nahlédnuty z perspektivy užívání jazyka v komunikaci, jako prostředek, který přispívá k soudržnosti textu. Autor ukazuje, že presupozice nejsou významově (zcela) rigidní, ale mohou být do jisté míry modifikovány, tj. uzpůsobeny kontextu věty. Tento pohled na presupozice je aplikován v případové studii zaměřené na významy a funkce částice také, která je součástí knihy.

15. 3. 2023