Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020

 

Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského).

 

Příspěvky v této publikaci, z nichž většina zazněla v Brně během lexikografického odpoledne v červnu 2019, jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu. Svazek se nabízí jako inspirace pro další práci na tomto poli.

 

 

7. 2. 2020