Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace

Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace

Vít Boček (ed.)

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2024

 
Tato kniha bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie a otevírá nové pohledy na výzkum původu a charakteru slovní zásoby staroslověnštiny a dalších slovanských jazyků.

29. 1. 2024