Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence

Antonín Matzenauer. Život, dílo, korespondence

Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023

 

Tento svazek je věnován moravskému jazykovědci Antonínu Matzenauerovi (1823–1893). Pojednává na dobovém pozadí o jeho životě a díle, přináší edici jeho známé korespondence a obsahuje soupis jeho spisů.
Kniha vyšla v edici Prameny české etymologie.

2. 12. 2023