Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku

Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku

Bohumil Vykypěl
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023

 

V této knize autor zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě.

Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideovém a metodologickém pozadí badatelů píšících o iroskotských misionářích.

9. 8. 2023