Úvod do fonologie

Josef Miloslav Kořínek – Adolf Erhart 

Academia, Praha 2000

Kniha je jedním z mála úvodů do klasické fonologie pražské školy. Základem je pečlivě revidovaný český překlad knihy J. Kořínka Úvod do jazykospytu, k němuž A. Erhart připsal kapitolu o fonologickém vývoji indoevropských jazyků.

139 s.

5. 1. 2011