Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I: Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik

Bohumil Vykypěl
Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2021

 

 

Autor putuje dějinami bohemistiky a v prvním díle potkává tři německé slavisty: Paula Dielse, Johanna Schröpfera a Karla Heinricha Meyera. Líčí jejich příspěvek k bohemistice a dospívá tak od konkrétních témat, jimiž se zabývali, k obecným otázkám bohemistického bádání jako dějiny staročeské ortografie a intelektuální kontext její diakritické reformy, hodnota staročeské literatury a kritéria, jak ji stanovit, nebo napjaté česko-německé vztahy v moderní době a jejich odraz v historické jazykovědě a literární vědě.

 

24. 6. 2021