Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Ilona Janyšková, Helena Karlíková a Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021

 

 

 

Zastřešujícím tématem sborníku Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages jsou konkrétní jazykové vlivy staroslověnštiny a církevní slovanštiny na jiné jazyky, obecněji pak role staroslověnštiny a církevní slovanštiny na územích, kde se tyto variety užívaly. Sborník obsahuje 25 textů, jimiž přispěli domácí i zahraniční slavisté, včetně devíti pracovníků Ústavu pro jazyk český.

 

 

 

28. 6. 2021