Bohemia Glagolitica

Ludmila Pacnerová

Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021

 

 

Výbor prací přední české filoložky Ludmily Pacnerové (1925–2008) na téma hlaholicí psaných staročeských památek a vůbec církevněslovanské kultury a písemnictví v českých zemích přináší vedle šesti autorčiných textů také její kompletní bibliografii.

 

30. 6. 2021