Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí

Kolektiv autorů

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018

 

Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nám mnohá z těchto slov připomíná – a umožňuje tak sledovat, jak silné jsou vazby mezi zanikajícím světem našich předků a světem současným.

 

Kniha vznikla s podporou projektu GA ČR č. 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech.

 

21. 1. 2019